Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Prispevajmo k ohranitvi pragozda Krokar
13.10.2021

Prispevajmo k ohranitvi pragozda Krokar
Objavil(a): Manca Ogrin (vir: www.pzs.si)

PD Kočevje poziva, da lahko planinke in planinci pomembno prispevamo k ohranitvi območja izjemnega pomena Pragozd Krokar. Še več, naša dolžnost je, da na svojih poteh, tako vodenih kot individualnih, uporabljamo zgolj označene, legalne poti in nikakor ne vstopamo na območja, kamor naš vstop pomeni ogrožanje izjemnih naravnih razmer tega območja in prav zaradi tega tudi uradno NI dovoljen.

Pragozd Krokar se nahaja jugozahodno od Kočevja in predstavlja del Goteniškega pogorja oziroma Borovške gore. Pragozd Krokar je zavarovan (Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom; Ur.l. RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20) kot gozdni rezervat s strogim varstvenim režimom in pokriva 74,49 hektarjev. Obkroža ga gozdni rezervat Borovec s površino 45,83 hektarjev, ki ima blažji varstveni režim. Pragozd Krokar velja za enega redkih nespremenjenih ostankov bukovih pragozdov. Z vidika varstva narave predstavlja eno najpomembnejših območij v Sloveniji. Izjemen pomen pragozda Krokar potrjuje vpis območja na UNESCO Seznam svetovne dediščine (Poljska, Krakow, 7. julij 2017).

Na območju gozdnega rezervata Pragozd Krokar so prepovedani vsakršni gozdnogospodarski posegi in druge dejavnosti - to med drugim zajema tudi obiskovanje, torej vse oblike rekreacije (hoja, fotografiranje, turno kolesarjenje in smučanje...). Obisk gozdnega rezervata Borovec (ta obkroža pragozd Krokar) je dovoljen, a le po označenih poteh.

Na območju gozdnega rezervata Borovec je umeščena Borovška naravoslovna pot, ki sega do samega roba Pragozda Krokar. Pot je markirana in opremljena z informativnimi tablami. Od zaključka gozdne ceste dalje vodi markirana planinska pot na Cerk. Vzdolž slednje poteka krožno speljana Pragozdna pot Krokar, prav tako do roba pragozda, s katere lahko opazujemo pragozd oz. naravo spoštljivo ter brez vstopanja v pragozd. Obe poti sovpadata z odsekoma označenih planinskih poti.

Z Borovške naravoslovne poti se odcepi nelegalna, nemarkirana pot, ki vodi na razgledni vrh Krokar in ob robu ostenj kanjona reke Kolpe, po robu pragozdnega rezervata (uporabljena tudi kot »bližnjica oz. povezava« med Krokarjem in Cerkom). Po obstoječi zakonodaji pot NI legalna; prehajanje NI dovoljeno.


Obstoječe poti na širšem območju GR Pragozd Krokar in GR Borovec (vir: PZS, www.planinske-poti.si, avgust 2021)

Članice in člane vseh planinskih društev, še posebno vse vodniške odseke, naprošamo, da pristopne poti na vrh Krokarja ne uporabljate (torej ne pristopate na vrh Krokarja), prav tako ne prečkate gozdni rezervat Pragozd Krokar na poti iz vrha Krokarja na Cerk oz. obratno. Na ta način aktivno prispevate k ohranjanju tega izjemnega območja, na katerega smo vsi upravičeno ponosni. Meje rezervata so jasno označene z dvema modrima črtama in opozorilnimi tablami.

Natančen prikaz planinskih poti je na voljo na MaPZS. Opisi planinskih poti na Kočevskem in druge informacije so vam na voljo tudi na spletni strani PD Kočevje. Pri planinskem društvu je na voljo tudi karta z natančnim zarisom vseh poti. V iskanju dodatnih informacij se lahko obrnete na vodstvo PD Kočevje, Vodniški odsek in Odsek za varstvo gorske narave (kontakti so na voljo na spletni strani društva).

Za vaš prispevek k ohranjanju dragocene naravne dediščine ter prenos zavestno spremenjenega ravnanja pri obiskovanju vrha Krokarja (tudi vrha Cerka) do drugih pohodnikov, prijateljev in obiskovalcev, se vam v naprej najlepše zahvaljujemo.

Planinski pozdrav!
Odsek za varstvo gorske narave pri PD Kočevje

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.