Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

5. akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih rastlin
17.06.2020

Ne smemo pozabit na kakšno starejšo novico:

Kljub koronakrizi so invazivne rastline v naši bližini rastle še naprej. Poobjavljamo del poročila s 5. akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih rastlinskih vrst (ITKRV) v okolici Frnihtovega bajerja v Trzinu.

V četrtek, 28. maja 2020 je PD Onger Trzin v okviru projekta LAS "Zgodbe naših mokrišč" pod strokovnim vodstvom zunanje sodelavke Občine Trzin izvedlo prvo od načrtovanih dveh akcij v letošnjem letu s štirimi udeleženci.

Zaradi omejitev in varnostnih ukrepov zaradi koronavirusa ter negotovosti je bil japonski dresnik individualno odstranjen prvič v aprilu, zato rastišče ni tako gosto zaraščeno.

S prejšnjimi akcijami smo zelo razredčili japonski dresnik, tako da je letos pognalo le nekaj precej izčrpanih manjših rastlin. Odstranili smo tudi nekaj posamičnih rastlin zlate rozge, ki smo jo praktično tudi že popolnoma odstranili. Na travniku so pognale avtohtone travniške rastline.

Odstranjene rastline smo ročno pulili in jih odlagali v PVC vrečo ter poskrbeli, da na počiščenem zemljišču ni ostalo odstranjenih delov rastlin, saj se japonski dresnik razmnožuje vegetativno. Odstranjene rastline se po vsaki akciji odpeljejo na deponijo Barje v Ljubljani, kjer ravnajo skladno z ukrepi za invazivne vrste.

Žal so v širši okolici bajerja prisotne invazivne tujerodne rastlinske vrste v intenzivnem razraščanju in bi bilo treba v lokalni skupnosti načrtovati akcije še na širšem območju.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.