Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Tretja akcija odstranjevanja invazivk
06.09.2019

LAS Za mesto in vas – projekt "Zgodbe mokrišč"
Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v okolici Frnihtovega bajerja v Trzinu

Planinsko društvo Onger je v četrtek, 29. avgusta 2019, izvedlo tretjo akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih rastlinskih vrst v okolici Frnihtovega bajerja v Trzinu. Akcija je potekala pod strokovnim vodstvom zunanje sodelavke Občine Trzin kot tretja od načrtovanih štirih v letošnjem letu z osmimi udeleženci.

Odstranjevali smo japonski dresnik, zlato rozgo ter žlezovo nedotiko na treh lokacijah znotraj zemljišča s parc. št. 1140/2, k. o. Trzin, severozahodno od bajerja (pridobljeno soglasje lastnice). Po treh letošnjih akcijah že ugotavljamo, da se zlata rozga pojavlja precej razredčeno in ni zacvetela. Predvidevamo, da jo lahko s tako dinamiko akcij v času trajanja projekta odstranimo v celoti.

Prav tako je pozitivno, da so se na travniku zaradi odstranitve zlate rozge že razrasle druge avtohtone travniške rastline. Populili smo posamične žlezove nedotike le na tej parceli, se pa razrašča na sosednji, kjer nismo uspeli pridobiti soglasja lastnice, zato obstaja grožnja, da se razširi na območje naravne vrednote proti Frnihtovem bajerju. Vendar jo je možno s puljenjem v naslednjih akcijah odstraniti.

Zadnja letošnja akcija odstranjevanja invazivk bo v četrtek, 26. 9., vabljeni že sedaj.

Izsek iz poročila zunanje strokovne sodelavke Občine Trzin ge. Brozovič

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.