Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Upravni odbor Natisni stran
 

Društva v javnem interesu oproščena vseh upravnih taks
28.05.2016

V Uradnem listu objavljena novela Zakona o upravnih taksah med drugim vsebuje pobudo CNVOS, da so upravnih taks oproščene vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu.

Nevladne organizacije, ki imajo enega izmed številnih statusov javnega interesa, so oproščene vseh vrst upravnih taks - tako za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij ...) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov. V to skupino spada tudi večina planinskih društev ter društev oz. postaj Gorske reševalne službe.

Ministrstvo za javno upravo je avgusta lani pripravilo, v katerih je med drugim predvidelo, da so poleg društev v javnem interesu, dobrodelnih in invalidskih organizacij ter ustanov upravnih taks oproščene tudi mladinske organizacije, ki imajo status v javnem interesu. Glede na to, da obstajajo tudi druge nevladne organizacije, ki prav tako delujejo v javnem interesu, smo na CNVOS predlagali, da naj se oprostitev razširi na vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu, in sicer ne glede na področje njihovega delovanja in ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko. Po usklajevanju z ministrstvom smo dosegli, da je bila ta sprememba vključena v predlog zakona, ki ga je Državni zbor je aprila 2016 sprejel spremembe Zakona o upravnih taksah, ki v 9. členu določa, da so plačila upravnih taks oproščene vse pravne osebe zasebnega prava, torej tudi vse nevladne organizacije, društva, ipd., ki jim je podeljen status v javnem interesu (status v javnem interesu ali status humanitarne organizacije) ali pa zanje poseben zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu (planinska, gasilska, kulturna, turistična in ostala društva, društva za izvajanje dejavnosti varstva pred nesrečami, ...). Vse omenjene nevladne organizacije so tako oproščene plačila vseh vrst upravnih taks - tako za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij ...) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah upravni organ po uradni dolžnosti preveri, ali oseba izpolnjuje pogoje za oprostitev. Kljub temu nevladnim organizacijam v javnem interesu predlagamo, da v izogib pomotam v sami vlogi navedejo tudi, da so plačila taks oproščene in predložijo ustrezna dokazila - kopijo odločbe o podelitvi statusa v javnem interesu ali navedbo zakona, ki določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu.

Predlog razširitve oprostitve plačila upravnih taks na vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu, je predlagal Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

(vir: www.pzs.si)

No, pa poglejmo, če bo ta sprememba zakona veljala tudi v praksi ... Pri nas nikoli ne veš ...

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.