Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Uvod Natisni stran
 

članarina 2008 – papirnica čačka
22.01.2007

 
 
   
Vse naše dosedanje člane in tiste, ki bi se radi vključili v naše planinsko društvo obveščamo, da bodo lahko od ponedeljka, 28.1.2008 poravnajo članske obveznosti tako kot doslej v papirnici čačka (Kidričeva 11, tel.: (01) 564 17 10) v Trzinu (nasproti picerije DaMattia). Papirnice čačka je odprta od 8.00 do 12.00, popoldne pa od 15.30 do 19.00.

UO bo na letošnjem občnem zboru PD Onger Trzin (10.2.2008) predlagal naslednjo višino članarine društva za leto 2008 (višina je ista, kot jo je predlagal UO PZS in je ostala enaka, kot je bila v letu 2007).

Izračuni za posamezno kategorijo članarine:

 • A člani – najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi: 46,00 €
 • A/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 43,16 €
 • B člani – aktivni člani z večino ugodnosti: 18,00 €
 • B/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 15,12 €
 • B1 člani – osebe starejše od 70 let, z ugodnostmi B članov: 11,00 €
 • S+Š člani – srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov: 11,00 €
 • S+Š/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 9,52 €
 • P+O člani – predšolski in osnovnošolski otroci: 4,00 €
 • P+O/d člani – družinska članarina z družinskim popustom: 3,28 €
 • PNO (odrasli člani) – odrasle osebe, ki jim je vzeta poslona sposobnost: 9,00 €
 • PNO (otroci) – otroci, ki jim je vzeta poslona sposobnost: 4,00 €

Družinska članarina je namenjena družinam (za družino se štejejo, poleg staršev še mladi do 26. leta starosti, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO) in so člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine, glede na njihovo starost pripadajo. Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek, po odbitku stroškov, vezanih na pravice članstva, prizna 20% popust (popust je že vštet v zgoraj izračunanih cenah za člane družine).

 
 
   
Ob plačilu članarine boste prejeli pisno potrdilo o plačilu, v skladu s pravili o blagajniškem poslovanju. NE POZABITE: Potrdilo je poleg planinske izkaznice in osebnega dokumenta tudi dokument s katerim član uveljavlja pravice iz zavarovanja – zato ga SHRANITE!

--------------------

Obvestilo članom A o poravnavi članarine za leto 2008 Vsem, ki nameravate tudi naslednje leto plačati članarino kategorije A, priporočamo, da to storite čimprej (priporočamo do 31. januarja 2008). Le tako boste Planinski vestnik dobivali neprekinjeno, zagotovili pa si boste tudi neprekinjene zavarovalne ugodnosti.

--------------------

Kdor bi želel članarino poravnati prej, naj se dogovori o prevzemu članske znamkice s predsednikom PD (info@onger.org ali 031 570 533).

Letos boste člani pred občnim zborom prejeli tudi vabilo - v njem bo še enkrat razložena možnost nakupa članske nalepke preko spletne trgovine.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.