Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odseki Natisni stran
 

Občni zbor društva 2004
29.12.2004

 
  Kamniški koledniki so prvi preizkusili akustičnost nove dvorane
   
V četrtek, 18. decembra, smo planinci PD Onger Trzin spravili »pod streho« svoj volilni redni občni zbor. V poseben ponos nam je bilo, da smo kot prvi, dan pred uradno otvoritvijo, »preizkusili« novo dvorano Marjance Ručigaj v novem Centru družbenih dejavnosti Ivana Hribarja (soseska T-3) v Trzinu.

Ker smo na začetku leta imeli veliko dela s pripravo tekmovanja »Mladina in gore« ter »Rokovnjaškim pohodom« smo seodločili, da dvajsetletnico društva obeležimo na tem občnem zboru.

Začetek občnega zbora je potekal v prijetnem nastopu Kamniških kolednikov s harmonikarjem Božom Matičičem ter s kratkim kulturnim programom. Sledila je podelitev društvenih priznanj in nekaj pri­z­nanj Mladinske komisije PZS. Zara­di različnih vzrokov se v prejšnjih letih društvena priznanja niso podeljevala, pred­logi so se kopiči­li ... zato se je moralo sedanje vodstvo spoprijeti tudi s tem prob­lemom. In podeliti neobičajno veliko priznanj. Priznanja sta podelila podpredsednik PZS Tone Škarja in predsednik PD Emil Pevec.

 
  Delovno predsedstvo
   
Najvišje društveno priznanje »Plaketo Tineta Orla« so prejeli čla­ni društva, ki so v preteklih dveh desetletjih tudi najbolj za­zna­movali društvo (Miro Štebe, Janez Žnidar, Aleksander čičerov), poleg tega pa je Janez Žnidar končno tudi formalno postal prvi častni predsednik društva.

Občni zbor je potekal v prijetnem ozračju. K temu je verjetno pripomoglo tudi društveno glasilo Ongrčki (ki so zaživeli v tretje!). V njih so bili namreč objavljeni novi predlogi Pravil društva in Pravilnik MO. Objavljen je tudi novi Pravilnik o planinskih odličjih in priznanjih. člani so Ongrčke dobili na dom, zato so se na občni zbor tudi bolje pripravili.

In glavni sklepi?

člani društva niso bili navdušeni nad sorazmerno visoko članarino, katero predlaga PZS (a smo jo na koncu vendarle potrdili). Argument PZS o zbiranju sredstev za sofinanciranje programov v našem primeru ne drži: plačujemo polno ceno izobraževanj – ker imamo »preveč« vodnikov na število članov. Ker smo v preteklih letih načrtno skrbeli za vzgojo novih vodnikov, smo sedaj za to s strani krovne organizacije »kaznovani«.

 
  Kot prvi so najvišje društveno priznanje Plaketo Tineta Orla prejeli: Miro Štebe, Janez Žnidar in Aleksander čičerov
   
Prav tako ni smiselno, da se PZS za svoje projekte (glavni je seveda Planinski muzej v Mojstrani, verjetno lahko v prihodnosti računamo tudi na zahtevo za zbiranje sredstev za stavbo PZS na Dvoržakovi 9) obrača za donatorska sredstva na društva, ki morajo članarino porabiti smotrno – da sploh lahko preživijo.

Občni zbor je potrdil nova pravila društva ter Pravilnik MO. Za predsednika (tokrat s 4-letnim mandatom) je bil ponovno izvoljen Emil Pevec.

Pred novim UO je veliko zahtevnih nalog: glavna bo seveda sanacija naše planinske hišice, ureditev spletnih strani društva, večja promocija društva …

 

Potrjena članarina PD Onger Trzin za leto 2004:

  • A člani* (člani z največ pravicami in ugodnostmi): 13.000 SIT
  • B člani (člani nad 18 let starosti): 3.800 SIT
  • B1 člani (člani nad 70 let starosti): 2.200 SIT
  • S, Š člani (srednješolci, študenti do 26. leta): 2.300 SIT
  • P, O člani (predšolski in osnovnošolski otroci): 1.000 SIT

    * A člani imajo v ceno vračunano tudi naročnino na Planinski vestnik.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.