Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odseki Natisni stran
 

članarina in ugodnosti članstva v letu 2005
28.06.2005

Občni zbor PD Onger Trzin je 14. decembra sprejel predlagano članarino v višini, kot jo je predlagal UO PZS:

 • A člani (odrasli z največ ugodnostmi) - 11.000 SIT
 • B člani (odrasli) - 4.100 SIT
 • B1 člani (starejši, nad 70 let) - 2.500 SIT
 • S+Š člani (dijaki in študenti) - 2.600 SIT
 • P+O člani (predšolski in osnovnošolski otroci) - 1.000 SIT

Pri družinah se članarine seštejejo, nato pa se uveljavi 20% popust!
Za družinske člane se štejejo poleg staršev še mladi do 26. leta brez lastnih dohodkov, za družino se šteje tudi samohranilka/lec z otroki.
Izjema je pri A-članih, kjer se za izračun družinskega popusta upošteva članarina zmanjšana za ceno Planinskega vestnika
in zmanjšana za znesek zdravstvene asistence

1. Nezgodna zavarovanja članov PZS v letu 2005:

A člani (zavarovalne vsote):

 • Nezgodna smrt: 3.000.000 SIT
 • Nezgodna invalidnost: do 6.000.000 SIT
 • Zavarovanje odgovornost - za osebe: do 10.500.000 SIT
 • Zavarovanje odgovornost - za stvari: do 3.150.000
 • Stroški reševanja: do 1.900.000 SIT

B, B1, S+Š, P+O člani (zavarovalne vsote):

 • Nezgodna smrt: 1.000.000 SIT
 • Nezgodna invalidnost: do 2.000.000 SIT
 • Zavarovanje odgovornost - za osebe: do 10.500.000 SIT
 • Zavarovanje odgovornost - za stvari: do 3.150.000
 • Stroški reševanja: do 650.000 SIT

Planinska zveza Slovenije (PZS) za leto 2005 za svoje člane ni bistveno dvignila članarine, jim je pa zato v sodelovanju z zavarovalnico TILIA d.d. ponudila več in bolj kvalitetno zavarovanje za primer nezgod, ki jih lahko doletijo pri planinskih aktivnostih. Ker pa menimo, da zavarovanje - ki je vsekakor zelo pomemben razlog za članstvo v PZS - ni vse, za kar se izplača biti član PZS, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj pomembnih razlogov za včlanitev v planinsko organizacijo.

2. Kaj ima članstvo od včlanitve v PD?
Vsako PD ima veljavna in obvezujoča Pravila, ki predstavljajo temeljne naloge, te pa se z letnimi plani precizirajo. Sleherno PD bi moralo letno izvesti vsaj nekaj aktivnosti iz vsebin - pri nas je težišče dela na naslednjih nalogah:

 • skrbimo za najosnovnejše planinsko izobraževanje svojih članov;
 • skrbimo za izobraževanje ter obnovo znanja strokovnih kadrov (vodniki, mentorji, inštruktorji, markacisti, ...);
 • vodimo in razvijamo tiste aktivnosti članstva, za katere članstvo izraža željo oziroma interes;
 • organiziramo ter izvajamo planinske izlete;
 • organiziramo delo z mladimi, jih seznanjamo z vrstami in načinom gibanja in varnega obiskovanja gora ter pripravljamo na aktivno preživljanje prostega časa v naravi, ob spoznavanju in varovanju narave;
 • skrbimo za uvajanje najmlajših v akcijah Ciciban planinec in Mladi planinec;
 • skrbimo za planinsko samozaščito;
 • skrbimo za informiranje članstva;
 • posredujemo članstvu informacije o organizaciji, katere član je;
 • skrbimo za planinska pota na Krvavcu;
 • skrbimo za našo planinsko hišico v Trzinu;
 • članstvo opozarjamo na varovanje gorske narave;
 • skrbimo za negovanje planinskih vrednot, tradicije in spoštovanje planinskega kodeksa.

PD Onger Trzin je član PZS. To pomeni, da člani društva posredno uživajo tudi vse ugodnosti, ki jih izposluje PZS za svoje članstvo.

3. Ugodnosti članstva v l. 2005:

 • vse članstvo je zavarovano za primer trajne invalidnosti (že od 1 % naprej) in nezgodne smrti doma in v gorah Evrope in celotne Turčije za nezgode, ki se pripetijo pri aktivnostih, ki sodijo v okvir planinske dejavnosti;
 • vse članske kategorije PZS so zavarovane za reševanje v gorah Evrope in celotne Turčije;
 • vse kategorije razen P+O so zavarovane za odgovornost in pravno zaščito;
 • za članstvo kategorij P+O je ohranjena članarina na nivoju l. 2004, za članstvo kategorije A pa je znižana;
 • ohranjen je 20% popust za družine;
 • cene ugodnosti »po izbiri« (višje zavarovalne vsote pri nezgodnem zavarovanju in drugo) vendar s popustom za člane PZS z veljavno izkaznico, bodo člani urejali direktno z zavarovalnico. Ponudba je v prilogi na koncu teksta.

 • z nizko članarino za najmlajšo člansko kategorijo PZS to je predšolske in osnovnošolske otroke vključno 8. oz. 9. razred (P+O) želimo dati podporo njihovemu številčnejšemu vključevanju v našo organizacijo, kar nam je z velikim razumevanjem omogočila zavarovalnica Tilia; predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS izkazovali le z dnevnikom Ringa Raja ali Mladi planinec, morajo od 1.1.2005 imeti v dnevniku tudi žigosano člansko znamkico, ob ponatisu dnevnikov se bodo ti dopolnili s tekočim oštevilčenjem;

 • B 1 - za člane nad 70 let starosti je članarina cenovno ugodna saj je glede pravic enaka pravicam B člana (nizka članarina je dosežena z solidarnostjo ostalega članstva);

 • v skladu s sklepom UO PZS za leto 2004 se tudi za leto 2005 za opravilno nesposobno članstvo uvede enotna članarina in sicer znaša 2.000 SIT za odrasle ter 1.000 SIT za P+O+S+Š članstvo, 100 SIT stroškov gre PZS, ostanek pa se deli v razmerju 50 % za PD in 50 % za PZS;

 • pravice A kategorije članstva so najkvalitetnejše, za manjšo članarino kot v letu 2004 so zavarovani za višje odškodnine in za višjo zavarovalno vsoto za primer reševanja v tujini kot ostale članske kategorije za odgovornost za pravno zaščito, ki izhaja iz tega zavarovanja in za reševanje v gorah Evrope in celotne Turčije, prejemajo pa tudi Planinski vestnik. Z navedenimi pravicami se A kategorija članstva po vsebini pravic enači s pravicami članstva planinskih organizacij drugih alpskih držav;

4. Pravice članstva PZS v letu 2005:

članske kategorije B, B1, S+Š, P+O imajo naslednje pravice:

 • osnovno zavarovanje za primer bajne invalidnosti ali nezgodne smrti doma in v tujini (do 2.000.000 in 1.000.000 SIT);
 • 50 % popust pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in oprostitev plačila turistične takse;
 • popust pri prenočevanju v planinskih kočah sedmih evropskih držav
 • zavarovanje za reševanje v gorah Evrope in celotne Turčije in za prevoz v domovino v vrednosti do 650.000 SIT;
 • komercialne popuste pri nekaterih prodajalcih športne opreme po Sloveniji s katerimi ima PZS pogodbe;
 • prednost pri dodeljevanju prenočišč v kočah PZS v skladu s Pravilnikom o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč.

članske kategorije B, B1, S+Š imajo poleg gornjega še naslednje pravice:

 • zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari (do 3.150.000 SIT) ter za smrt ali poškodbo osebe (do 10.500.000 SIT) in pravno zaščito iz naslova tega zavarovanja.

članska kategorija A ima poleg zgoraj navedenih pravic še:

 • višje odškodnine za primer trajne invalidnosti ali nezgodne smrti (do 6.000.000 in 3.000.000 SIT);
 • višjo zavarovalno vsoto za primer reševanja v tujih gorah (do 1.900.000 SIT);
 • prejemajo najstarejšo slovensko revijo Planinski vestnik (11 številk, od tega ena dvojna)

Vsem članskim kategorijam je z dogovorom ter doplačilom, ki ga izvedejo sami direktno z zavarovalnico na voljo višja zavarovalna vsota in še druge ugodnosti, ki jih ponuja Zavarovalnica Tilia. Seznam ugodnosti ter navodila za njihovo pridobitev bodo objavljena v planinskem koledarčku za teto 2005.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.