Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Pravilniki, obrazci Natisni stran
 

Pomembni sklepi OS občine Trzin (sofinanciranje društev)
03.11.2005

Občinski svet Občine Trzin je na 33. redni seji 10.10.2005 sprejel več pomembnih sklepov, ki v določeni meri vplivajo tudi na delovanje našega društva. V dokumentu, ki ga objavljamo, lahko preberete:

  • Sklep o pogojih za redno sofinanciranje dejavnosti društev in sorodnih organizacij iz proračuna občine Trzin
  • Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v občini Trzin.
  • Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v občini Trzin – uradno prečiščeno besedilo (v okviru dokumenta najdete tudi priloge »Normativi za vrednotenje programov športnih društev v občini Trzin«: Materialni stroški športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Število športnikov v vadbeni skupini, Sofinanciranje najema telovadnic in drugih športnih površin, Vrednotenje športno-rekreativnih prireditev, Vrednotenje izobraževanja, Vrednotenje glede na prispevek društva k prepoznavnosti, povečevanju dejavnosti športa in za spodbudo za nadaljevanje dejavnosti).
  • © PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.