Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Pravilniki, obrazci Natisni stran
 

Občinski pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa
30.09.2005

Občinski svet Občine Trzin je na 33. redni seji dne 10.10.2005 sprejel PRAVILNIK o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin (uradno prečiščeno besedilo). S tem pravilnikom Občinski svet Občine Trzin določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Trzin.
V sklopu tega dokumenta si lahko ogledate tudi Normative za vrednotenje programov športnih društev v občini Trzin (priloge: Materialni stroški športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Število športnikov v vadbeni skupini, Sofinanciranje najema telovadnic in drugih športnih površin, Vrednotenje športno - rekreativnih prireditev, Vrednotenje izobraževanja, Vrednotenje glede na prispevek društva k prepoznavnosti, povečevanju dejavnosti športa in za spodbudo za nadaljevanje dejavnosti), potem so tu Spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v občini Trzin – druga obravnava.
Opozarjam, da je pri prebiranju priporočljivo imeti nekaj pravniškega znanja J - pa veliko živcev tudi ...
Prav strašljivo je spoznanje, da Občinski svet sprejema take dokumente brez poprejšnjega sestanka vsaj s predsedniki društev (ta sestanek je sklican za ponedeljek, 3. 10., a ostaja grenak priokus, da bi moral biti tak sestanek sklican že pred prvo obravnavo na občinskem svetu. Tako pomembne sklepe namreč sprejemajo ljudje, ki s temi dejavnostmi nimajo prav nič, ki se v Trzinu komaj »razpoznajo« (pravzaprav se zelo dobro razpozna, kdo ima svoje »predstavnike« v občinskem svetu – pri katerih lahko vsaj lobirajo ...).

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.