Uvod
  Aktualno
  Članarina 2021
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Aktualno Natisni stran
 

Letošnja cene in popusti v planinskih kočah
24.06.2022

PRIPOROČENE NAJVIŠJE CENE PRENOČEVANJA

Vir: pzs.si

gk_pzs_cene_2022

Opombe:
 • Navedene cene so priporočene najvišje cene nočitev.
 • Višina članskega popusta je točno določena in je obvezna.
 • V cene ni vključena uporaba posteljnine.
 • Pozimi se lahko obračuna dodatek za ogrevanje do največ 2,50 €/nočitev.

V kočah III. kategorije so cene prenočevanJ oblikovane samostojno. Obvezno pa je upoštevanje 50 % članskega popust. 

POPUSTI PRI PRENOČEVANJU V PLANINSKIH KOČAH

Do brezplačnega prenočevanja so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji. Planinskim društvom priporočamo, da brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi registriranim vodnikom PZS in mentorjem planinskih skupin, ki vodijo organizirane planinske skupine z vsaj 8 udeleženci.

Pri prenočevanju dveh odraslih oseb imajo otroci do 7. leta starosti prenočevanje brezplačno.

Do članskega popusta pri prenočevanju v kočah imajo pravico:
 • člani društev, včlanjenih v PZS (z veljavno planinsko izkaznico z znamkico za tekoče leto),
 • člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini,
 • člani Planinske zveze Hrvaške (HPS), Avstrijskega turistovskega kluba (ÖTK) in Češke planinske zveze (ČHS),
 • pripadniki Slovenske vojske (v času opravljanja službene dolžnosti v gorah) in
 • člani organizacij, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti:
  • ÖeAV - Österreichischer Alpenverein
  • CAI - Club Apino Italiano
  • AVS - Alpenverein Südtirol
  • DAV - Deutscher Alpenverein
  • BAC - Belgische Alpen Club
  • CAB - Club Alpin Belge
  • FFCAM - Federation des clubs alpins de montagne
  • LAV - Liechtensteiner Alpenverein
  • GAL - Groupe Alpin Luxembourgeois
  • NKBV - Niederlandse Klim-en Bergsport Vereniging
  • FEDME - Federacion Espańola de Deportes de Montańa
  • SAC - Swiss Alpine Club
  • VAACS - Vereinigung der akademischen Alpenclubs der Schweiz
  • FAT - Federazione Alpinistica Ticinese

pzs_reciprocity_stamp
Pravico do popusta imajo tudi osebe, ki imajo na članski izkaznici nalepljen ali natisnjen znak sporazuma o reciprociteti (levo). Pravico do pridobitve individualne znamkice imajo člani naslednjih organizacij: Alpine Club, British Mountaineering Council, American Alpine Club, Club alpin Monégasque, Dansk Bjergklub, Federacio Andorrana de Muntanyisme, Mountaineering Council of Ireland, Fédération française montagne-escalades, New Zealand Alpine Club, Finnish Climbing Association.
 

Člani PZS lahko uveljavljajo popust za prenočevanje v državah, s katerimi ima PZS podpisano pogodbo o reciprociteti ali bilateralni sporazum (seznam zgoraj). Opozorilo: napisano velja le za planinske koče, katerih lastniki so podpisniki reciprocitete oz. sporazuma. V tujini je več privatnih koč, ki niso podpisnice sporazuma, zato upravljalec ni dolžen upoštevati članskega popusta.

UPORABA POSTELJNINE

Uporaba posteljnine pri prenočevanju je obvezna!
 Priporočamo uporabo lastne posteljnine. Ceno za najem posteljnine določi upravljavec koče in mora biti objavljena na ceniku. Osebje koče ima pravico do nadzora uporabe posteljnine - zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja.

Za prenočevanje z lastno posteljnino v kočah III. kategorije morajo upravljavci koč obračunati popust v minimalnem znesku 1 €.

TURISTIČNA TAKSA

Turistična in promocijska taksa sta definirani z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Občina lahko s svojim predpisom določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Otroci in mladi med 7. in 18. letom starosti so upravičeni do plačila polovične turistične in promocijske takse.

 

Plačila turistične takse so oproščeni:

 • otroci do 7. leta starosti.
 • Osebe s posebnimi potrebami ter invalidi (ob predložitvi članske izkaznice invalidske organizacije, fotokopije odločbe ali potrdila izvedenskega mnenja).
 • Osebe na začasnem delu, ki bivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni (npr. oskrbniško osebje).
 • Tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
 • Učenci, dijaki, študenti ter njihovi vodje oz. mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa.
 • Osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu.
 • Osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč.
 • Pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.


PRIPOROČENE NAJVIŠJE CENE OSNOVNE OSKRBE

  Koče I. kategorije Koče II. kategorije
enolončnica z mesom 8,00 € 7,00 €
čaj 0,25 litra    2,00 € 1,80 €
voda 1,5 litra (plastenka)   5,00 € 3,00 €


Zgoraj navedeno je sestavni del stalne ponudbe planinskih koč I. in II. kategorije. Cene ostale ponudbe se oblikujejo prosto. Cene v planinskih kočah III. kategorije niso del priporočil in so oblikovane prosto. Ob prenočevanju v planinski koči svetujemo koriščenje polnpenziona oz. nočitve z zajtrkom.

Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno hrano in hrane ali pijače v koči ne naročijo, se lahko zaračuna strošek pogrinjka 1 € na osebo. Plačila tega stroška so oproščeni predšolski in osnovnošolski otroci.


PDF Hišni red planinskih koč

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.