Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Natura 2000
14.04.2004

Ohranjena narava Slovenije predstavlja biser, ki je naša dediščina vnukom. V mnogih državah je narava izrazito manj pestra, pogosto pa tudi precej uničena.
To, kar smo doslej uspeli ohraniti, bomo nadgradili z vključitvijo v evropsko mrežo posebej varovanih območij - Natura 2000. S tem postaja bogata narava Slovenije, kjer sicer domuje najmanj 15 tisoč živalskih vrst, 6 tisoč rastlinskih vrst in 5 tisoč vrst gliv, tudi "uradno" del skupne evropske dediščine.
To so besede mag. Janeza Kopača, ministra za okolje, prostor in energijo vlade RS, ki jih srečate na uvodni strani spletnih strani NATURA 2000.
Slovenija se lahko v primerjavi z mnogimi evropskimi državami pohvali z razmeroma dobro ohranjeno naravo in z izjemno biološko pestrostjo. Da bi preprečili izginjanje takšnih biserov narave, je Evropska unija uvedla projekt Natura 2000, ki se v državah članicah že izvaja, Slovenija pa se bo vanj vključila maja letos.
Natura 2000 je evropska mreža območij, kjer je narava še dobro ohranjena in je zato posebno pomembno, da jo varujemo. Gre za delčke Evrope, kjer ogrožene rastlinske in živalske vrste še niso izginile in kjer so njihova življenjska okolja dovolj neokrnjena, da jim omogočajo preživetje. Izbira območij temelji na strokovnih merilih, ki so določeni v evropski Direktivi o habitatih (t.j. življenjskih okoljih) ter Direktivi o pticah. Vključitev v omrežje Natura 2000 in ohranjanje ugodnega stanja na teh območjih je ena od obveznosti Slovenije ob pristopu k Evropski uniji.
O tem evropskem ekološkem omrežju posebnih varstvenih območij zadnje čase slišite vse več - tudi v povezavi z vetrnicami na Kraških rebrih.
Želimo vam prijetno branje!

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.