Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Bo uredba imela kakšen vpliv za uporabnike planinskih poti?
11.12.2004

Vlada Republike Slovenije pripravlja uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Varovalni gozdovi so gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče, nižje ležeča zemljišča, polja, naselja in lastnino ter življenja ljudi. To so tudi gozdovi v katerih je izjemno poudarjena katera koli druga ekološka funkcija. Strokovni predlog predlaganih površin je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Na podlagi tega naj bi se v Sloveniji razglasilo 99.950 ha varovalnih gozdov (od tega je 43.222 ha gozdov v zasebni lasti) in 14.592 ha gozdov s posebnim namenom (od tega je 2.837 ha v zasebni lasti).

V 46. členu Zakona o gozdovih je definirano, da imajo lastniki varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim pomenom v primeru omejitve uživanja lastnine oziroma uveljavljanja lastninske pravice na gozdu pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave ali odškodnino. V primeru, da lastnik takšnega gozda zahteva njegov odkup, ga je razglasitelj dolžan odkupiti.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGSZ) zastopa stališče, da je potrebno lastnikom razglašenih varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim pomenom zagotoviti primerno višino odškodnine, prav tako pa v primeru, da lastnik gozda zahteva odkup, primerno odkupno ceno. KGZS od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujejo tudi pripravo študije za ovrednotenje finančnih posledic razglasitve varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ter ogled vseh površin gozdov v primerih, ko se lastniki gozdov ne strinjajo z razglasitvijo.

Bodo te odločitve kakorkoli vplivale na planinske poti, ki vodijo čez take (zasebne) gozdove?

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.