Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Natisni stran
 

Naslov in kontaktne osebe

Planinsko društvo Onger Trzin
Mengeška 2A
1236 Trzin

Elektronska pošta: info@onger.org
Matična številka: 5246067000
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008): R93.120 - Dejavnost športnih klubov
Davčna številka: 38182858 (nismo davčni zavezanci)
Transakcijski račun (NLB d.d.): SI56 0230 5001 3365 303

Predsednik PD Onger Trzin: Miro Štebe (031 370 206)
Podpredsednik PD Onger Trzin: Emil Pevec
Podpredsednik PD Onger Trzin:
 Rado Repenšek
Tajnica PD Onger Trzin: Nataša Braunsberger
Blagajničarka PD Onger Trzin: Martina Kralj

Načelnik Mladinskega odseka:
/
Načelnik Vodniškega odseka: Miha Pavšek
Načelnica Markacijskega odseka: Andreja Oražem
Načelnik Propagandnega odseka: Tanja Jankovič
Načelnica Odseka za varstvo narave: Tina Kralj
Načelnik Športno-plezalnega odseka: Aljaž Pavšek
Voljeni član OZ: Tomaž Kocman

Nadzorni odbor:
• Ivan Razpotnik (član)
• Andrej Gril (član)
• Peter Pavlič (član)
(Izmed sebe izvolijo predsednika NO)

Častno razsodišče:
• Stane Mesar (predsednik)
• Biserka Čičerov (članica)
• Jože Cof (član)

Gospodar planinske opreme: Brin Tomc

 

Vpis v register društev: 23.3.1983

Z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport št. 6717-137/2009/2 izdano 17. 12. 2009, smo dobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, za nedoločen čas. Ta status je društvu prenehal 7. 8. 2019.
Istega dne je v veljavo stopila nova odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 6717-1331/2019/2 (081-06), ki društvu podeljuje status delovanja v javnem interesu na področju športa za nedoločen čas.

PD Onger Trzin je od 21. 9. 2011 vpisano v vpisnik prostovoljskih organizacij pod zap. št. vpisa: 1138-5246067000.

 

V pisarni smo prisotni katerokoli dogovorjeno uro - prosimo pa za predhodne najave.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.