Uvod
  Aktualno
  Članarina 2017
  Članarina 2018
  Članarina 2020
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

4. akcija odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin v Trzinu
23.05.2015

Četrta akcija odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin na območju občine Trzin

Zbirno mesto: petek, 29. maj 2015 ob 16:00 ob zaklonišču na Kidričevi ul. – pri hiši št. 41 (pri bivši avtopralnici)
Zaključek akcije: predvidoma ob 20.00.
Rezervni termin (v primeru dežja): petek, 5. junij 2015 ob isti uri in na istem zbirnem mestu.

ZGIBANKA

Kaj bomo počeli?
Načrtujemo, da bodo močnejši člani ekipe izkopavali amorfo in robinijo in skupaj z ostalimi tudi japonski dresnik. Vsi ostali bomo pulili žlezavo nedotiko, enoletno suholetnico na območjih pred "Frnihtovim bajerjem" ter nekaj rastišč zlate rozge, ki tudi že silijo v bajer.

Vodila nas bo naravovarstvenica gospa Maja Brozovič, zaposlena na kranjski enoti Zavoda RS za varstvo narave skupaj s sodelavci.

Udeležba na čistilni akciji je na lastno odgovornost! Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za morebitne poškodbe in nezgode na čistilni akciji!

vse foto: Andreja Slameršek


Japonski dresnik


Robinija


Zlata rozga

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.