Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000
01.03.2015

Planinska zveza Slovenije vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020.
 
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja nov Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje med letoma 2015 in 2020.
 
V planinski organizaciji ima varovanje gorske narave zelo pomembno mesto. Prav pa je tudi, da se s predlaganimi omejitvami in področjih seznanimo, v utemeljenih primerih pa tudi podamo predloge sprememb. Ko pa bodo ustrezni dokumenti sprejeti, se bomo z našo dejavnostjo temu prilagodili in o spremembah ozaveščali gorniško in ostalo javnost.
 
V tem duhu Planinska zveza Slovenije poziva vse zainteresirane, da podajo svoje pripombe na osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 - 2020 direktno na PZS, kjer jih bomo preučili in smiselno vključili v skupne pripombe. Komentarje in pripombe pošljite na elektronski naslov info@pzs.si, najkasneje do srede 11. marec 2015.
 
Planinska zveza Slovenije bo na podlagi prispelih pripomb društev, posameznikov in komisija PZS osnovala skupen dokument z uradnim stališčem Planinske zveze Slovenije.
 

 

Na prvi pogled mogoče za planinsko organizacijo nič pretresljivega, a potrebno je preveriti podrobnosti. V poglavju:

3.1.4        Omejitev ogledovanja in obiskovanja ter omejitev ravnanj, ki ogrožajo zavarovane živalske vrste

Omejitev je lahko potrebna, če je povečana prisotnost večjega števila ljudi grožnja za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Praviloma je razlog za omejitev neugoden vpliv na vrste, ki niso navajene človeške prisotnosti, pojavi pa se zlasti pri večjem obsegu zaradi turizma oziroma rekreacije (alpinizem, športno plezanje, pohodništvo, vodni športi, zračni športi, obiskovanje jam ipd). Ukrepa omejitve ogledovanja in obiskovanja ter omejitve ravnanj, ki ogrožajo zavarovane živalske vrste, sta v prilogi 6.1 »Cilji in ukrepi« navedena zlasti za dele območij, v katerih ima prisotnost večjega števila ljudi lahko pomemben neugoden vpliv na doseganje varstvenih ciljev. Na teh delih območij Natura (priloga 6.1 »Cilji in ukrepi«) se ureditev izvede s sprejetjem ustreznega predpisa, na zavarovanih območjih lahko tudi na podlagi akta o zavarovanju. Odgovorni nosilci za pripravo teh aktov so določeni s predpisi o varstvu narave in tukaj niso posebej navedeni.

Nato pa je potrebno pogledati v: Priloga 6.1 Cilji in ukrepi (.xlsx) in tam je navedenih zelo veliko območij, kjer so predlagane omejitve ali prepovedi za naše aktivnosti. Nekaj primerov:

  •  Osapska jama: vhodni del brez plezanja,
  •  500m okoli gnezdišč nekaterih vrst ptic mora biti mir,
  •  prepoved plezanja na območju gnezdišč do 30.7. ali celotno leto (Julijske Alpe, Karavanke, Grintovci),
  •  Javorniki – Snežnik: brez planinskih in pašnih poti na rastišču Scopolijevega repnjaka,
  •  Julijske Alpe: brez planinskih in pašnih poti na rastišču enostavne mladomesečine  
  •  …

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.