Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Nov predlog zakona o Triglavskem narodnem parku
16.05.2005

Vse zainteresirane vabimo, da z naše strani "snamete" nov predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku (328 kB).

Da vas še enkrat spomnimo, zakaj pravzaprav gre, smo si drznili s strani Gore-Ljudje.net povzeti članek, ki je bil objavljen na njihovih straneh.

Temeljne poteze Osnutka Zakona o TNP
ki ga je pripravila Koalicija nevladnih organizacij za Triglavski narodni park

Koalicija nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka je novembra 2004 na Državni zbor RS in Vlado RS naslovila Spomenico, s katero so izrazile svoje poglede in zahteve v zvezi s predlaganim novim zakonom o Triglavskem narodnem parku, ki je v postopku v Državnem zboru. Besedilo spomenice smo s podpisi podprli tudi v našem društvu. Po parlamentarnih volitvah in spremembi vlade v jeseni 2004 se je postopek sprejemanja zakona o TNP nadaljeval. Predlagateljstvo zakona sta od prej prvopodpisanega Dušana Vučka prevzela poslanca Jožef Školjč in mag. Borut Sajovic.

Kdor želi biti še bolj informiran, lahko na strani Državnega zbora prebere naslednja besedila:

V decembru 2004 in januarju 2005 so predstavniki koalicije NVO opravili razgovore s predlagatelji zakona v novem sklicu DZ in drugimi predstavniki države in politike, na katerih je bilo govora o vsebini zakona in o procesu njegovega sprejemanja. Na podlagi študija predloženega teksta zakona ter razgovorov je bil sprejet enoten sklep nevladnih organizacij, da osnutek zakona o TNP iz prejšnjega sklica DZ ne nudi ustreznih možnosti za uveljavitev zahtev iz Spomenice in tudi ne zagotavlja kakovostnega razvoja Triglavskega narodnega parka v skladu z njegovim pomenom za Slovenijo in sodobnimi mednarodnimi standardi. Koalicija se je odločila, da pripravi nov osnutek zakona, ki ga bo ponudila predlagateljem, vladi, Državnemu zboru, lokalnim skupnostim in celotni Slovenski javnosti kot podlago za dogovor o prihodnosti enega najdragocenejših območij Slovenije.

Ožja delovna skupina za pripravo osnutka zakona o TNP, v kateri sodelujejo Marija Zupančič Vičar, Jernej Stritih, Franci Feltrin in Marjeta Keršič Svetel, je ob podpori pravnega strokovnjaka Boruta Šanteja pripravila izhodišča za zakon in osnutek besedila členov, o katerih je Koalicija NVO razpravljala na sestankih 19. februarja, 12. marca in 29. marca 2005.

V tem dokumentu so najprej predstavljena izhodišča za zakon, sledi pa jim delovno besedilo členov zakona. Tako izhodišča kot besedilo členov sta pripravljena s prostovoljnim delom članov NVO in besedila niso lektorirana. Zaradi tega je treba ta dokument brati predvsem kot delovno gradivo, pri katerem je vsebina pomembnejša od oblike.

Najpomembnejše ideje, ki jih prinaša ta osnute zakona, so:

  • Ciljna naravnanost zakona in upravljanja
  • Celovitost in enotnost upravljanja
  • Zastopanost deležnikov v odločanju in upravljanju
  • Medsebojna povezanost inštrumentov načrtovanja in upravljanja s parkom

Narodni park smo skušali obravnavati v vsej njegovi celovitosti, kajti celovit pomen tega prostora seveda presega zgolj seštevek posameznih naravnih in kulturnih vrednot. Uveljaviti smo skušali nov, sodoben koncept upravljanja širših zavarovanih območij, ki ne gleda na narodni park le kot na območje ohranjanja, ampak tudi kot na izjemno pomemben ekonomski vir in osnovo za kvaliteto življenja tako domačinov, kot širše skupnosti. Posebno pozornost smo posvetili ustvarjanju temeljev za umeščanje TNP v mednarodne programe in povezave, kakor tudi doseganju mednarodnih meril za zavarovana območja takega pomena. Med tem, ko je dosedanji predlog novega zakona TNP obravnaval zgolj kot razvojno oviro, smo sestavljalci tega osnutka videli v parku predvsem priložnost, da na delu slovenskega ozemlja uveljavljamo drugačen, toda učinkovit in zares trajnosten model razvoja.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.