Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Vabilo na prostovoljno akcijo na Planiku
05.12.2013

Planik je zamočvirjena kraška uvala s ponikalnico Ručigajev studenec ob vznožju Dobenega. V dolino pritekajo trije potoki, eden od njih je Ručigajev studenec. Voda se v začetku doline zbira v mokrišču, nizkem barju, ki je rastišče evropsko pomembne vrste orhideje Loeselove grezovke. V okolici mokrišča so ekstenzivni mokrotni travniki in gozd. Dolina Planik je tudi življenjski prostor ogroženih metuljev, hroščev, netopirjev ter mesojedih rastlin okroglolistne in dolgolistne rosike.

Več o sladkovodnem mokrišču Planik, ki je v neposredni bližini Trzina, si lahko preberete TULE.

Razmere na mokrišču Planik in vremenska napoved so idealni za izvedbo prostovoljne akcije odstranjevanja lesnate vegetacije v okviru projekta WETMAN.

Zato vas vabimo, da to soboto, 7. 12. 2013, združimo prijetno s koristnim in se nam in društvu Nigritella pridružite pri izvedbi čiščenja mokrišča. Akcija bo potekala od 9. do 14. ure, čemur bo sledila malica in prijetno druženje v gostišču Dobenski hram.

Udeležbo na akciji svojim članom in vsem ostalim ljudem dobre volje toplo priporoča tudi PD Onger Trzin.

Več informacij o akciji je v priloženem vabilu (pdf).
Ne pozabite na prijavo na zrsvn.oekr@zrsvn.si.

Vabljeni! WETMAN TEAM, OE Kranj  

******************************

Sonja Rozman, univ.dipl.biol.
višja naravovarstvena svetovalka
Zavod RS za varstvo narave,
OE Kranj Planina 3,
4000 Kranj
tel.: 04 20 19 467

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.