Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Odprtje obnovljenih brunčanih poti na Pohorju
09.12.2012

Verjetno vas bo ta novica zanimala, saj se trzinski planinci večkrat odpravimo tudi na Pohorje ...

 
  (vir: http://www.wetman.si)
   
V okviru LIFE+ projekta "Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji" - Wetman (brošura o projektu) so zaključili obnovo brunčanih poti na Pohorju. Uspešna obnova je temeljila na dobrem sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave, partnerjev projekta in drugih lokalnih deležnikov, tudi planinskega društva. Poti so odprli 7. decembra.

Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - Wetman je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja (zloženka Pohorje - Preplet gozdov in barij), Zelenci (zloženka Zelenci - naravni rezervat in izvir Save Dolinke), Mura-Petišovci (zloženka Mrtvice Mure - Bogastvo življenja), Gornji kal (zloženka Gornji kal, Krivače, Kršeljivec - Z želvo od kala do kala), Vrhe in Planik. Območja predstavljajo različne tipe mokrišč (visoka in nizka barja, mrvice, kale, mokrotne in poplavne travnike), ki v preteklosti niso bila ustrezno vzdrževana.

Mokrišča so eden najbolj ogroženih habitatov tudi v Sloveniji, ter hkrati nosilci ekosistemskih, kulturnih, turističnih in estetskih "storitev", tako za naravo kot človeka. Projektni cilji so zato usmerjeni k izboljšanju oz. vzpostavitvi ugodnega stanja ohranjenosti desetih evropsko ogroženih vrst ter šestih mokriščnih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih.

(Vir: PZS, Zavod RS za varstvo narave)

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.