Uvod
  Aktualno
  Članarina 2021
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Novi zakon o omejitvi voženj z vozili v naravnem okolju
24.07.2011

Lovska, Ribiška In Planinska zveza odločno ZA novi zakon o omejitvi voženj z vozili v naravnem okolju

V ponedeljek, 18. julija, se je na Planinski zvezi Slovenije na prvem sestanku sestala Nevladna skupina za omejitev voženj z vozili v naravi, ki jo sestavljajo predstavniki Lovske, Ribiške in Planinske zveze Slovenije. Glavna tema sestanka je bila predstavitev in obravnava osnutka zakona o omejitvi voženj z vozili v naravi. Sestanka se je poleg predstavnikov zvez udeležil tudi vodja sektorja za ohranjanje narave Ministrstva za okolje in prostor RS Mladen Berginc.

Naravno okolje je danes odprto in dostopno bolj kot kdaj prej, to pa prinaša vanj tudi mnogo negativnih posledic. Eden izmed pomembnih začetnih korakov je ozaveščanje in poglabljanje znanja o naravi, tako pri prebivalcih kot pri obiskovalcih, še posebno pri otrocih, mladostnikih in mladih. Pomemben korak pri varovanju okolja pa bo prinesel tudi novi zakon o omejitvi voženj z vozili v naravi.

Ker predvideni zakon posega na področja, za katerega vse tri zveze želimo, da se uredijo, smo se predsedniki zvez na našem prvem skupnem srečanju 4. aprila letos dogovorili o ustanovitvi Nevladne skupine za omejitev voženj z vozili v naravi, in sicer z osnovnim ciljem, da ohranimo naravno okolje in mir tudi našim zanamcem.

Vse tri zveze se dobro zavedamo, da hrup, izpušni plini in vožnja z vozili v naravnem okolju, kamor sodijo tudi planote, planinske poti, gozdovi, obvodne in vodne površine ..., torej tudi občutljivi ekosistemi, povzročata nemir in vznemirjenje pri živalih in rastlinah, tudi prenekaterih redkih in ogroženih vrstah. Posebno zanje so nemir, hrup, nevarnost razlitja olj in goriv itd. izredno škodljivi in nevarni ter lahko tudi neposredno usodni.

Odločno se zavzemamo za novi zakon, ki bo nadgradil obstoječo Uredbo Vlade RS o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju iz leta 1995 ter postavil jasne, boljše in razločne razmejitve, kje v prostoru in pod kakšnimi pogoji je vožnja z vozili dovoljena. Zaradi namena ohranjanja ekosistemov, naravnih vrednot in krajine smo odločno proti kakršnikoli vožnji z motornimi vozili (motokrosi, štirikolesniki, terenskimi vozili, motornimi sanmi ...) v naravnem okolju.


Foto: Darko Lorenčič (vir: gore-ljudje.net)

Predsednik Lovske zveze Slovenije Srečo Felix Krope:
"Država mora zagotoviti, da se sprejeta zakonodaja spoštuje; če je neustrezna, da zakonodajo spremeni. Govorimo o urejenosti področja varstva okolja, narave in ugotovimo, da lahko voziš po gozdu, po njivah, se izživljaš ali celo uživaš na kros motorju, ali na motornih saneh. Pri tem sploh ni pomembno, ali se voziš po rastiščih divjega petelina in sploh ni pomembno, ali vznemirjaš divjad ali mladiče. če pa te že kdo dobi med 7. in 15. uro, tako stane samo 40 evrov.
Razumem, da država varčuje, da se sooča s preštevilnim državnim aparatom in uradniki in kljub temu ne more zagotoviti uresničevanje predpisa, ki prepoveduje vožnjo v naravnem okolju. Ne razumem pa, da država ne sprejme roke nevladnih organizacij in jim onemogoča, da v okviru svojega nadzorstvenega sistema opravlja še naloge naravovarstvenega nadzornika. In to brezplačno. Nekaj je zelo narobe.
Vesel sem, da nevladnim organizacijam ni vseeno, kaj se dogaja okoli nas. In veseli me, da večina daje prednost okolju in naravi pred ekonomsko računico. Zagotovo se bodo še ostale nevladne organizacije pridružile planincem, ribičem, kinologom in lovcem, tako da bomo skupaj poskrbeli, da dobimo ustrezno zakonodajo in da se je bo držala tudi država. In takrat bodo divjad, jelenjad in tudi medvedi brezskrbno prečkali avtocesto in hodili svojo pot. In takrat bo število poročil o povozih divjadi na železnici, cestah in poškodovanih ljudi v teh nesrečah zelo majhno ali jih skoraj ne bo glede na današnje številke."

Predsednik Ribiške zveze Slovenije Borut Jerše:
"Pričakujemo, da bo novi zakon v zadovoljivem obsegu omejil, če že ne preprečil, dostavljanje posameznikov in manjših skupin v izvirne dele naših gorskih potokov od koder imajo nato nezahteven pristop do sotesk, v katerih izvajajo t. i. soteskanje (kanjoning). Na pogled neškodljiv adrenalinski spust po slapovih nedostopnih sotesk ima namreč močne negativne posledice na specifičen živalski, pa tudi rastlinski svet praviloma redko osončenih in zato dodatno bolj ohlajenih predelov predvsem v alpskem prostoru. V teh posebnih razmerah so še nekatere, tudi endemne, vrste rastlin in živali, od katerih sta za sladkovodno ribištvo posebej pomembni genetsko čisti in zato posebej ogroženi populaciji marmorne postrvi, ki je endemit jadranskega povodja, in potočne postrvi, ki je ena od najpomembnejših evropskih postrvjih (salmonidnih) ribjih vrst."

Predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik:
"Z motornimi vozili se planinci v zadnjih letih vedno pogosteje srečujemo na nam neljubih srečanjih na planinskih poteh in brezpotjih, ko so vozniki pogosto neobzirni do ostalih obiskovalcev narave in tudi do narave same. Zaradi zadovoljevanja lastnih potreb po sproščanju adrenalina s svojim početjem ogrožajo in motijo planince, ostale obiskovalce in ljubitelje narave, prav tako pa tudi živali in celotno naravno okolje. Planinci občutimo ne samo hrup in smrad vozil, temveč tudi nevarna umikanja s planinskih poti, objestna izrivanja, da ne govorimo, kako vse to preplaši živali; globoke, vidne sledi pa puščajo vozila tudi v tleh. Narava v sredogorju in visokogorju potrebuje bistveno daljši čas za regeneracijo, kot v dolinskem svetu.
Planinska organizacija se je v preteklosti s problematiko voženj z vozili v naravnem okolju že aktivno spopadala. Veliko smo naredili na preventivi, predvsem pri najmlajših, mladih na planinskih krožkih in planinskih taborih ter pri strokovnih kadrih na strokovnih usposabljanjih. Poleg preventive in osveščanja pa smo se lotili tudi sistematičnega dela za zakonsko ureditev tega perečega problema. Pri tem bomo vztrajali ter se trudili, da bo zakon sprejet čim prej. Hkrati pa bomo še naprej skrbeli za preventivo in osveščanje naših članov kakor tudi širše javnosti. Pri tem nam v planinski organizaciji veliko pomagajo naši strokovni kadri - predvsem varuhi gorske narave in vodniki Planinske zveze Slovenije, seveda pa tudi ostali strokovno usposobljeni kadri. Naša Komisija za varstvo gorske narave PZS je na tem področju zelo aktivna, trenutno je v pripravi zloženka o prepovedi voženj z vozili v naravi, s katero bomo obiskovalce narave opremili z navodili, kako ravnati v primeru, da so priča nedovoljenih voženj npr. s štirikolesniki, motornimi sanmi, motokrosi itd. na planinskih poteh in brezpotjih.
Odločno se zavzemamo za čimprejšnji sprejem novega zakon o omejitvi voženj z vozili v naravnem okolju in vzpostavitev učinkovitega nadzora nad izvajanjem določil zakona."

Ohranitev naravnega okolja, živalskih in rastlinskih vrst, lepot narave je pomembna ne samo za nas, ampak tudi, prepričani smo, za številne ljubitelje narave, mnoge nevladne organizacije, skupine in posameznike. Pričakujemo, da bodo vsi omenjeni tudi aktivno in javno podpirali sprejem zakona ter tudi izvajanje in spoštovanje določil zakona v praksi.


Foto: Darko Lorenčič (vir: gore-ljudje.net)

Planinska, Lovska in Ribiška zveza pozivamo vse ljubitelje narave in ostale nevladne organizacije, da osnutek novega zakona, ki je bil javno objavljen 22. julija 2011, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor RS, http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12118/8185/, temeljito preučite ter se tudi sami aktivno vključite v javno obravnavo in hkrati v skladu z možnostmi sodelujete pri odpravi nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.