Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2024
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Bodo voznikom v naravi le stopili na prste?
13.06.2010

 
  Februarja 2005 v okolici Planine pri Jezeru (vir: Mountain Wilderness Slovenije - MWS)
   
So na Ministrstvu za okolje in prostor zbrali pogum in bodo končno poskusili stopiti na prste brezobzirnim voznikom vozil, ki vozijo po naravnem okolju. In seveda tudi organizatorjem takih voženj.
Povzemamo članek iz časopisa Delo (avtor Urban červek), ki je bil objavljen na portalu www.gore-ljudje.net.

Ministrstvo za okolje in prostor je ta teden objavilo besedilo dolgo pričakovanih sprememb uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju, ki prinaša občutno višje kazni in širi seznam odgovornih za nadzor nad izvajanjem njenih določb. če se bodo uresničili načrti ministrstva, bo uredba sprejeta že do konca julija.

Kot v svoji analizi razmer ugotavljajo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, so se od sprejetja stare uredbe (leta 1995) razmere na terenu zelo spremenile. Po eni strani se je zelo povečalo število ljubiteljev oblik športa in rekreacije z motornimi vozili, ki omogočajo tudi vožnjo zunaj cest. »S tehnološkim napredkom in dostopnostjo teh vozil širšemu krogu ljudi se je število voženj povečalo, temu pa ni sledila ustrezna ureditev infrastrukture. Po naših podatkih ni bilo urejeno niti eno območje za te športe, ki bi imelo tudi ustrezno dokumentacijo oziroma dovoljenja. Posledica je, da se število voženj zunaj cest, v naravi, nenehno povečuje,« ugotavljajo na ministrstvu.

Po drugi strani je vedno večja tudi ozaveščenost planincev, lovcev in ljubiteljev neokrnjene narave, ki takšnemu početju ostro nasprotujejo (primer Primož Vallant - vredno ogleda! op. ur.). »Nasprotovanja med skupinama se poglabljajo. Obe zahtevata čimprejšnjo spremembo,« so v razlogih za pripravo novega predpisa zapisali na ministrstvu. Poleg tega je bilo v letih od sprejetja uredbe sprejetih kar nekaj predpisov, ki posegajo na to področje, predvsem zakona o gozdovih in o planinskih poteh. Oba namreč omogočata širitev mreže kolesarskih poti, prvi na gozdne vlake, drugi pa na planinske poti, a je stara uredba vožnjo s kolesi po teh poteh prepovedovala, zaradi česar so se gorski kolesarji zelo pritoževali.

 
 
   
Nova uredba tako poleg natančnejše opredelitve pojmov, na primer kaj je nekategorizirana cesta in kaj je organizirana vožnja (ki so si jih vpleteni razlagali vsak po svoje), prinaša tudi možnost ureditve poti oziroma poligonov za vožnjo z motornimi vozili in kolesi. Drugače od stare uredbe nova ločuje voznike motornih vozil in kolesarje. Kazni zanje so nižje (glej tabelo), izbrisana je tudi prepoved parkiranja koles v naravnem okolju.

Andrej Dekleva iz foruma mountainbikeslovenija.si je povedal, da je osnutek gotovo korak v pravo smer, kolesarji so predvsem veseli, da jih ne izenačujejo več z vozniki motornih koles, a bo treba nekatere določbe še uskladiti. »Zdaj imamo najbolj restriktivno zakonodajo na svetu, ko je prepovedano vse.« Dekleva je poudaril, da si kolesarji prizadevajo predvsem za dostop do obstoječih poti, v prvi vrsti planinskih. »Želimo si, da bi bilo v osnovi po utrjenih planinskih poteh dovoljeno voziti, šele nato bi vožnjo po določenih občutljivih območjih prepovedali (tole pa ni v duhu varstva narave. op. ur.) – na primer v zavarovanih parkih, območjih Natura 2000 in povsod, kjer bi vožnja s kolesom povzročala erozijo ali ne bi omogočala varnega srečevanja s planinci. Tako je to urejeno v Italiji,« je pojasnil Dekleva.

 
  Nekaj o 'primeru rektorja Rozmana' si lahko preberete TULE
   
Poleg zelo nizkih kazni je bil največji problem stare uredbe neučinkovit nadzor nad izvajanjem, kar v analizi ugotavljajo tudi na ministrstvu. Nova uredba zato širi krog pooblaščenih za nadzor na terenu, tudi na občinske redarje in naravovarstvene nadzornike. To so poleg profesionalcev (gozdarji, zaposleni v naravnih parkih, zaposleni na zavodu za varstvo narave) lahko tudi prostovoljci, ki opravijo posebno izobraževanje na ministrstvu za okolje in prostor. Pripombe na besedilo osnutka na ministrstvu sprejemajo do 12. julija. Jelka Kremesec Jevšenak, na ministrstvu zadolžena za pripravo predpisa, je včeraj sporočila, da bi lahko vlada novo uredbo sprejela do konca julija.

VIDEO ARHIV - OBVEZEN OGLED: Pred časom je bil na portalu YouTube objavljen video 'zimskega vzpona na Kum'. Vredno ogleda. A kdo res podpira take ljudi?

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.