Uvod
  Aktualno
  Članarina za leto 2023
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Odsek za varstvo narave Natisni stran
 

Za novega direktorja TNP predlagan mag. Martin Šolar
26.08.2009

Na današnji seji sveta TNP (26. 8. 2009) sta svojo vizijo vodenja narodnega parka predstavila dva kandidata, ki sta izpolnjevala zahtevane pogoje razpisa za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, Janez Cerkovnik in mag. Martin Šolar. Z večino glasov so člani sveta predlagali mag. Šolarja.

Mag. Martin Šolar je dodiplomski študij gozdarstva končal leta 1991 na Gozdarski fakulteti v Zagrebu, leta 2002 je pridobil še naziv magister znanosti varstva naravne dediščine. V TNP je zaposlen 18 let, deset let je vodil naravovarstveno nadzorno službo, od leta 2000 dalje pa vodi službo za načrtovanje, upravljanje in razvoj parka. Je predsednik medvladnega odbora UNESCO MAB in član svetovne komisije za zavarovana območja pri mednarodnem združenju za varstvo narave (IUCN WCPA), šest let je bil član predsedstva Federacije Europarc, v času predsedovanja Slovenije EU je bil tudi član strokovne skupine ministrstva za okolje in prostor za Konvencijo o biotski raznovrstnosti.

Na svoji predstavitvi je poudaril, da osnovni cilji in nameni TNP ostajajo enaki: ohranitev in varovanje izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, doživljanje in naravi prijazen turizem ter zagotovitev možnosti za naravi in kulturni krajini prijazen trajnostni razvoj in življenje ljudi v parku in njegovi neposredni bližini. Med drugim je povedal, da se bo zavzemal za boljše sodelovanje tako znotraj naravovarstvenih inštitucij kot tudi z različnimi sektorji s področij kulturne dediščine, turizma, kmetijstva in gozdarstva, z lokalnim prebivalstvom in z različnimi društvi ter nevladnimi organizacijami.

Predlog sveta TNP bo v potrditev posredovan Vladi RS. Sedanji direktorici dr. Mariji Markeš se mandat vodenja TNP izteče 30. septembra 2009.

Vir: http://www.tnp.si/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ker nekateri Trzinci Martina poznamo kot sposobnega inštruktorja v 'ta stari Bavšici' in kot človeka, ki nam je marsikdaj s svojimi nasveti pomagal pri izpeljavi mladinskih planinskih taborov mu tudi po tej poti ob predlogu imenovanja iskreno čestitamo!!

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.