Uvod
  Aktualno
  Članarina 2021
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Članarina 2016 (vrste članstva, cenik, ugodnosti) Natisni stran
 

Članarina 2016 - zavarovanje
31.05.2016

ZAVAROVANJE ČLANOV PZS

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini z 24 urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.
Možno je tudi skleniti ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.

VRSTE ČLANSTVA:
A: član z največjim obsegom ugodnosti, 
B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,
B zamejci: članarina samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B,
S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti,
OPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti;

Člani OPP brez poslovne sposobnosti, zaradi zakonskih omejitev nimajo vključenega zavarovanja. Člani OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko v letu 2016 zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi, glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti morajo na PZS poslati sodno odločbo o delnem odvzemu poslovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zavarovalnih premij prevzame PZS.

portal_clanarina_570_pxi

OSNOVNO ZAVAROVALNO JAMSTVO velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:
 • pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po UIAA težavnostni lestvici);
 • alpinizem, ledno, športno ter balvansko plezanje do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah;
 • turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. Zavarovalno kritje velja za turno kolesarstvo, in sicer za vzpon in spust na planinskih/gorskih poteh, ki so na osnovi pravilnikov, priporočil in naravnih karakteristik terena primerne za turno kolesarjenje. Zavarovalno kritje ne velja za treninge, tekmovanja ali udeležbo v naslednjih disciplinah gorskega kolesarstva: spust (downhill), kros, dirt, freeride, BMX in sorodnih.
 • turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja);
 • krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
 • prostovoljno vodništvo;
 • prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev. Kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije; 
 • planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji);
 • dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih

Zavarovalno kritje ne velja za:

 • alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici (plezanje posameznika brez varovanja), 
 • urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.),
 • člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
 • tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
 • izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in Heliskiing-u,
 • v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja kot so: spust, downhill, freeride ter druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Definicija alpinistične odprave:
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja izven evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

Splošni pogoji:
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila.

Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razviden opis dogodka in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva.

NEZGODNO ZAVAROVANJE ČLANOV

Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Člani A
Člani B, B1
S in Š
Člani
 P in O
Nezgodna smrt  25.000 5.500
/
Invalidnost  75.000
8.500 8.500
Območje kritja
svet
svet
svet

 

 

OPOMBA: Zakonodaja ne dopušča zavarovanja otrok do 15. leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500,00 (EUR).
 
STROŠKI REŠEVANJA V GORAH
Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca, zavarovanje stroškov reševanja zajema tudi:
 • stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti; 
 • krije tudi stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če le ta ne omogoča varnega nadaljevanja ture, ali alpinističnega vzpona;
 • stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnjo stisko na gori, ki bi lahko ogrozila življenje člana;
 • stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal, ali izgubil in ne more varno nadaljevati s turo;
 • vključena je tudi 24 urna asistenca pri organizaciji reševanja v tujini; 
 • vključena je tudi 24 urna zdravstvena asistenca za tujino.

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 5.000 metrov.

Kritje vključuje 24-urno asistenco pri reševanju v tujini s 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Kritje zdravstvene asistence je podano v primerih reševanja v tujih gorah pri opravljanju planinske dejavnosti navedenih pod točko Osnovno zavarovalno jamstvo. V primeru poškodbe pokličite reševalce in klicni center zavarovalnice na številko +386 1 519 20 20!

Asistenca v primeru reševanja v tujih gorah - aktiviranje kritja za stroške reševanja in stroške zdravljenja 
 • Najprej pokličite gorsko reševalno službo v kraju, kjer se nahajate.
 • Nato pokličite asistenčni center na +386 1 519 20 20 (CORIS 24 h/dan) in ob klicu navedite:
  o da ste član Planinske zveze Slovenije,
  o osebne podatke (ime in priimek, naslov, leto rojstva, telefon),
  o številko članske izkaznice,
  o podatek, katera lokalna oz. gorska reševalna služba izvaja reševanje in
  o kje se nahajate in kakšno pomoč potrebujete.
   
POMEMBNO OBVESTILO: Stroški zdravljenja in zdravstvene asistence se aktivira le, v kolikor gre za primer, povezan z reševanjem v tujih gorah.

JPG Obvestilo imate natisnjeno tudi na posebnem kartončku, ki ste ga prejeli ob vplačilu članarine (143 kB)

 Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se lahko zavarujejo individualno. 

  Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A Člani B, B1S in Š Člani P in O
Stroški reševanja 25.000,00 3.000,00 3.000,00
Zdravstvena asistenca za tujino 10.000,00 3.000,00 3.000,00
Območje kritja Celi svet, razen Slovenija Evropa in Turčija, razen Slovenija Evropa in Turčija, razen Slovenija

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane A velja za ves svet. Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane B, B1, S+Š in P+O velja v tujih gorah Evrope in Turčije. V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. Zavarovanje ne velja za domače gore (Slovenija), ker je pri nas reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi zavarovanje za člane PZS.

ZAVAROVANJE ZASEBNE ODGOVORNOSTI ČLANOV 

Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A Člani P in O, B, B1,S in Š
Zavarovanje odgovornosti (enotna zavarovalna vsota) 150.000,00 50.000,00
Območje kritja svet  Evropa in Turčija

 Enotno zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje oseb in/ali poškodovanje stvari.

Opombe
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo - tudi za zdravstveno asistenco Coris v tujini. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

ZAČETEK ZAVAROVALNEGA KRITJA
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.

Za društva, ki bodo sproti vnašala vse člane v centralno evidenco članstva preko informacijskega sistema Naveza, se bodo seznami VSEH ČLANOV prenašali na zavarovalnico avtomatsko vsak dan ob 23. uri. Seznam članov, ki bo pravilno in popolno izpolnjen na priloženem obrazcu, poslan na e-naslov: clanarina@pzs.si, bo s strani PZS vnesen v informacijski sistem Naveza najpozneje v treh delovnih dneh.

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje. Zato se pred odhodom v tujino pozanimajte glede sistema kritja v državi kamor ste namenjeni. V državah članicah EU in EGP, Švici, Hrvaški, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori ter Avstraliji, lahko uveljavljate pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v drugih državah lahko dobite stroške zdravljenja naknadno povrnjene pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim potrdilom naročite vsaj 4 dni pred odhodom. Več o naročilu in pravicah v posamezni državi si lahko preberete na spletni strani ZZZS. Priporočljivo je skleniti dodatno turistično zavarovanje z asistenco v tujini. Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. vam kot članom PZS ponuja ugodno sklenitev celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini.

ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS
Strokovni kadri PZS so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

Zavarovanje odgovornosti 
Zavarovalna vsota 100.000,00 €
Območje kritja svet

Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem letu za vse zavarovance. Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV
Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje odgovornosti društev in članov društev za osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva.

Premije v tabeli veljajo za društva do 100 članov ali do 200 članov. Za društva z več kot 200 člani se obračuna dodatna premija skladno z zadnjim stolpcem v tej tabeli. 

Zavarovanje odgovornosti planinskih društev

Enotna zavarovalna vsota (EUR)

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 100 članov

Letna premija z davkom (EUR) – društva do 200 članov

Letna premija z davkom (EUR) – vsakih nadaljnjih 100 članov

Varianta 1

 

60,00

105,00

25,00

Varianta 2

 

90,00

160,00

35,00

Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov, pošto in davčno številko) in število članov v letu 2014 na e-naslov office@si.greco.eu ali s klasično pošto na naslov GrECo JLT, d. o. o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana. Zavarovalni posrednik bo v 5 dneh poslal osnutek pogodbe. Zavarovalno kritje bo podano na dan, ko zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o., prejme potrjen izvod pogodbe. Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d. d..

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ MARKACISTOV, ki jih organizira PZS, ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije itd.)Organizatorji usposabljanj, akcij in dogodkov (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje udeležencev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posamezni akciji. Pod temi pogoji se lahko zavarujejo tudi nečlani PZS. 

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR)

Ponujena letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna premija z davkom na osebo (EUR)

Varianta 1

   

1,71

0,34

Varianta 2

   

3,08

0,69

Varianta 3

 

 

4,45

0,99

Varianta 4

 

 

6,85

1,52

Možnost: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju.

Nezgodno zavarovanje udeležencev

Dnevna odškodnina (EUR)

Dnevna premija z davkom na udeleženca  (EUR)

Letna premija z davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1

15,00

7,03

70,29

 DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA REGISTRIRANE MARKACISTEV osnovnem članskem zavarovanju dejavnost markacistov ni zajeta, razen v primeru oglednih tur ipd., kar lahko enačimo s samim planinstvom. Planinska zveza Slovenije je je za leto 2016 uredila osnovno nezgodno zavarovanje vseh registriranih markacistov (ki so oddali poročilo za prejšnje leto in imajo veljavno licenco) in sicer z zavarovalnim kritjem za nezgodno smrt v višini 7.500 € in za zavarovanje invalidnosti v višini 15.000 €. Društva pa lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje za markaciste, ki krije naslednje aktivnosti markacistov na delovnih akcijah v organizaciji društev ali PZS:

 • dostop do delovišča,
 • transport in prenos orodja in opreme do delovišča,
 • markiranje,
 • vzdrževanje in čiščenje z ročnim orodjem,
 • postavljanje tabel,
 • nadelava poti z ročnim in strojnim orodjem (lesena varovala, protierozijska zaščita, lesene stopnice, druge vrste utrjevanja),
 • nadelava zahtevnih in zelo zahtevnih poti (kovinske varovalne naprave),
 • čiščenje in sanacija preprek na poti,
 • trasiranje in popis poti. 

Pri tem se morajo upoštevati pravila za varno opravljanje dela (ustrezna zaščitna oprema, opravljen tečaj za delo z motorno žago idr.). 

ŠE VEČ O ZAVAROVANJIH PZS

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.