Uvod
  Aktualno
  Članarina 2021
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Članarina 2016 (vrste članstva, cenik, ugodnosti) Natisni stran
 

Članarina 2016 (pogosta vprašanja / odgovori)
31.05.2016

  Splošno (41 odgovorov)
  Ali je v zavarovanje za reševanje članov PZS za reševanje v tujini vključena zdravstvena asistenca?
Zdravstvena asistenca je od leta 2015 vključena v zavarovanje članov PZS. Zdravstvena asistenca se lahko uveljavlja v primeru reševanja v tujih gorah. Višina zavarovalnega kritja za ...
  A član se ponesreči na turi na Mont Blanc in doživi poškodbo. Poteka reševanje s helikopterjem, znesek računa je 8000 €. Ali A članarina krije reševanje?
Z A članarino ste zavarovani za stroške reševanja do 15.000 €. V primeru nesreče pokličite reševalno službo in obvestite asistenčni center zavarovalnice. Zavarovalnica ...
  Udeležim se skupne ture alpinističnega odseka na Mont Blanc in doživim nesrečo. Poteka reševanje s helikopterjem, znesek računa je 8000 €. Kdo mora kriti stroške reševanja, alpinistični odsek ali ponesrečenec?
Zavezanec za plačilo stroškov je posameznik in ne alpinistični odsek. V kolikor je posameznik član PZS, lahko uveljavlja asistenco za reševanje v tujih gorah, ki je zajeta v ...
  Plezalca plezata smer z oceno VI v Tofani di Rozes in eden doživi nezgodo. Poteka reševanje, kjer nastanejo stroški v višini 6000 €. Ali v primeru poškodbe enega plezalca krije zavarovanje prevoz iz stene za oba?
Da, reševalno kritje poškodovanega zajema tudi pomoč nepoškodovanemu soplezalcu, ki ne more sam varno sestopiti. Potrebno je zadostna višina zavarovalnega kritja (A ali ...
  Zavarovalna pogodba določa, da pri alpinizmu in športnem plezanju solo plezanje oz. plezanje posameznika brez varovanja ni krito. Kaj to pomeni za plezanje v lažji smeri brez varovanja, na primer Slovenska smer v severni steni Triglava, ocena II-III?
Po zavarovalni pogodbi se ta primer šteje za gorništvo, ki vključuje tudi lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA.
  Ali lahko družinski člani A+ članov uveljavljajo stroške reševanja iz A+ zavarovanja?
Ne, v A+ članarino od leta 2015 ni več vključena družinska razširitev za stroške reševanja v tujini.  
  Če gre planinec (član planinske organizacije) na Veliki Klek (Grossglockner), pa se mu kaj zgodi, ali so mu kriti stroški reševanja?
Zavarovanje za reševanje v okviru članstva PZS zajema tudi reševanje pri vzponu na Veliki Klek (Grossglockner). V primeru reševanja je na voljo tudi zdravstvena asistenca za ...
  Kako pred odhodom v tujino poskrbimo za primerno zdravstveno zavarovanje?
Zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroškov bolnišničnega zdravljenja v primeru reševanja v tujih gorah. Za druge potencialne zdravstvene težave v tijini, se pred ...
  Ali nezgodno zavarovanje članov PZS zajema člane PZS, ki delajo na planinskih kočah kot oskrbniki, gostinsko osebje ali kot upravljavci tovornih žičnic? 
Nezgodno zavarovanje v teh primerih ne velja. Nezgoda v sklopu PZS zavarovanja je krita samo v primeru planinskih dejavnostih: pohodništvo, krpljanje, treking, turno smučanje, športno ...
  Katere osebe so upravičene do OPP članarine in kakšno zavarovanje zajema njihova članarina?
Do članarine OPP (osebe s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti) so upravičene osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost. Poslovna sposobnost je lahko odvzeta z ...
  Kje in kako je opredeljen namen za katerega se zbirajo osebni podatki članov društev?
Na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov se lahko podatki uporabljajo in obdelujejo izključno za namen, za katerega se zbirajo. Pravno podlago za zbiranje v primeru informacijskega sistema ...
  Kako so zavarovani osebni podatki na strežniku informacijskega sistema PZS Naveza?
Sestavni del varstva osebnih podatkov je tudi zavarovanje osebnih podatkov, v smislu organizacijske in tehnične ureditve, ki preprečujejo slučajen ali nameren dostop do podatkov. Vsi uporabniki ...
  Ali je tekmovalno turno smučanje vključeno v člansko zavarovanje PZS?
Tekme v tekmovalnem turnem smučanju, so tako kot ostale tekmovalne aktivnosti, izključene iz članskega zavarovanja. Izvajanje turnega smučanja izven tekmovanj (npr. treningi tekmovalcev v ...
  Ali je potrebno založiti stroške reševanja v gorah v tujini in potem naknadno zahtevati povrnitev stroškov od zavarovalnice? 
Navedeno velja za zavarovanje članov s plačano članarino za leto 2014, potem pa začne veljati ena izmed bistvenih novosti oz. sprememb, saj smo v novem triletnem obdobju za vse naše člane ...
  Ali je v primeru članstva v več društvih članarina nižja?
V primeru, da član v več društvih poravna članarino PZS, ni razlik v višini članarine in deležu PZS.
  Ali 25 % članski popust za naročnino na Planinski vestnik velja samo za nove naročnike?
Popust za naročnino Planinskega vestnika velja tako za stare kot nove naročnike, ki so člani PZS za leto, za katerega naročujejo Planinski vestnik. Višina letne naročnine za Planinski ...
  Kakšen je postopek povrnitve stroškov reševanja v tujini?
Stroški reševanja se od leta 2015 na podlagi asistence za reševanje v tujih gorah krijejo direktno s strani zavarovalnice reševalni službi. Zalaganje in naknadno ...
  Ali pravice A+ članov glede povrnitve stroškov reševanja v tujih gorah veljajo tudi v primeru, da pride do nesreče na alpinistični odpravi?
Pravice iz zavarovanja ne veljajo za člane alpinističnih odprav, ki se morajo za ta primer dodatno zavarovati, kar pa lahko storijo tudi preko PZS.
  Ali smo v okviru nezgodnega zavarovanja članov PZS upravičeni tudi do dnevne odškodnine?
Nezgodno zavarovanje članov zajema odškodnino v primeru smrti ali invalidnosti. Dnevna odškodnina ali nadomestilo za bolnišnični dan niso vključena v zavarovanje.
  Ali lahko družinski popust koristi samo en starš in otroci?
Družinski popust se lahko uveljavlja, kadar članarino vplača vsa družina. Upošteva se tudi enostarševske družine, ki tudi lahko koristijo družinski popust.
  Kakšna je razlika med kategorijami A in A+?
Razlika med A+ in A člani je v višini zavarovalnih vsot in v območju kritja. A+ članstvo namreč zajema območje celega sveta, A članarina pa Evropo in Turčijo.
  Zakaj morajo člani PZS podpisovati pristopne izjave?
Pristopne izjave poleg izjave, da se včlanjujete v društvo in sprejemate pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo, vsebujejo tudi privolitev članov za zbiranje, posredovanje in obdelavo ...
  Ali bodo v letu 2015 nove izkaznice?
V letu 2013 so prejeli nove izkaznice A in A+ člani. V letu 2014 B in S+Š. V 2015 bodo nove personalizirane izkaznice prejeli vsi novi člani PZS. Stare izkaznice zaradi lažjega prehoda ...
  Ali so kartončki »zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah« še potrebni?
Z uvedbo asistence za reševanje v tujih gorah, vsi člani prejmejo poleg izkaznice tudi kartonček, ki na eni strani vsebuje podatke kako aktivirati asistenco za reševanje v tujini, na ...
  Kdaj se lahko uveljavlja družinski popust?
Na podlagi Pravilnika o izkaznici in članarini, ki ga je sprejel UO PZS, se družinski popust v vrednosti 20 % obračuna vsem družinskim članom (razen A+, A in B1), kadar članarino plačajo ...
  Kaj zajema reševalna in kaj zdravstvena asistenca?
Kriti so stroški reševanja, ko se ve kje se oseba nahaja oziroma je oseba najdena in zraven je zajeto še prva pomoč, klasično reševanje in/ali reševanje ...
  Kakšna je definicija turnega kolesarstva?
Turno kolesarjenje je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. Zavarovalno kritje velja za turno kolesarstvo in sicer za vzpon in spust na ...
  Kakšna je možnost sklenitve dodatnega CORIS zavarovanja za člane PZS?
Člani PZS lahko sklenejo ugodnejše celoletno zdravstveno zavarovanje Adriatic Slovenica za tujino z asistenco CORIS in sicer:  a)      ...
  Ali je balvansko plezanje tudi zajeto v zavarovanje?
Da, tudi balvansko plezanje je vključeno v zavarovanje.
  Ali je v člansko zavarovanje vključena zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so down hill ipd.? 
Ena od dejavnosti planinske organizacije je tudi turno kolesarjenje, ki je vključeno v zavarovanje. Se pa turno kolesarjenje močno razlikuje od down hill in nekaterih drugih dejavnosti s kolesi, ...
  Zakaj je potrebno toliko administracije na strani društev za evidentiranje članov v informacijski sistem Naveza? Ali to izhaja iz zahtev novega članskega zavarovanje oz. asistence?
Zagotovitev asistence za primere reševanja v tujih gorah in zdravstvene asistence za tujino je bila želja oz. zahteva planinske zveze v razpisu za izbor zavarovalnice za novo triletno ...
  Ali so tekmovalci na tekmah športnem plezanju zavarovani po članskem zavarovanju? 
Ne, tekmovalne aktivnosti niso direktno vključene v člansko zavarovanje. Komisija za športno plezanje PZS je sprejela odločitev, da bo za vse registrirane tekmovalce v športnem ...
  Ali je omogočena spletna včlanitev?
Planinska zveza Slovenije že dve leti ponujamo možnost spletne včlanitve, v letu 2014 pa smo v poletnem času ponudili tudi možnost plačila članarine na vseh bencinskih servisih Petrola v ...
  Zakaj je predstavitev zavarovanj na spletni strani PZS tako obsežno?
V planinsko članarino je vključenih več različnih vrst zavarovanj, ki so potencialno koristna za planince. Opis bistvenih lastnosti teh zavarovanj smo zbrali na spletni strani
  Ali je planinec, ki je pri hoji pod vplivom alkohola upravičen do zavarovalnega kritja v primeru nezgode? Ali člansko zavarovanje velja v primeru alkoholiziranosti?
Alkohol je splošni izključitveni razlog za veljavnost članskega zavarovanja PZS, zato planinec pod vplivom alkohola ni upravičen do zavarovalnega kritja.Kot hojo vplivom alkohola se ...
  Ali ponudba za sklenitev celoletnega zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS velja za vse kategorije članov? Kdaj lahko koristimo družinski paket?
Da, ponudba velja za vse člane. Prav tako so za vse člane enaka kritja, ki jih dodatno zavarovanje ponuja. Gre za sklenitev klasične CORIS asistence, ki je za člane PZS na voljo po ...
  Člansko zavarovanje krije tudi reševanje nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti. Kaj to pomeni v konkretnih primerih:
a) poškodovani plezalec je A član, nepoškodovani soplezalec ni član PZS in nima drugega zavarovanja. Ali vse stroške reševanja lahko krije kritje poškodovanega ...
  Ali velja za člane PZS, ki so državljani drugih držav, zavarovanje za reševanje v gorah tudi v državi njihovega državljanstva?
Zavarovanje velja samo v tujini, to je izven območja države, kjer ima zavarovanec prijavljeno stalno oziroma začasno bivališče.
  Kakšna je možnost sklenitve dodatnega CORIS zavarovanja za člane PZS?
Člani PZS lahko sklenejo ugodnejše celoletno zdravstveno zavarovanje Adriatic Slovenica za tujino z asistenco CORIS. Kot člani PZS ste že zavarovani za zdravstvene stroške z ...
  Ali sem kot član PZS med balvanskim plezanjem tudi zavarovan?
Da, med dejavnosti, za katere so člani PZS zavarovani, je vključeno tudi balvansko plezanje.
  Ali zdravstvena asistenca v okviru članskega zavarovanja velja v vseh primerih v tujini? Jo lahko koristimo tudi med dopustom na morju?
Ne, zdravstvena asistenca (zavarovanje zdravstvenih stroškov) velja samo v primeru reševanja v tujih gorah.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.