Uvod
  Aktualno
  Članarina 2021
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Članarina 2016 (vrste članstva, cenik, ugodnosti) Natisni stran
 

Članarina PZS 2016
31.05.2016

SPLETNO VČLANJEVANJE:
V planinsko organizacijo se lahko včlanite prek spletne strani PZS

SPLETNA VČLANITEV - PLAČILO ČLANARINE PREK SPLETNE STRANI PZS >>>

Člani planinskih društev (PD) združenih v Planinski zvezi Slovenije (PZS) smo aktivna skupnost obiskovalcev planin in narave, ki si želi v vseh letnih časih in razmerah odgovorno spoznavati naravo, gojiti planinstvo, izlete v gore, pa tudi na območja večnega snega in ledenikov, hojo s krpljami, turno smučanje, alpinizem v vseh razmerah, plezanje preko zaledenelih slapov ... pri tem pa zanamcem ohraniti prvobitno planinsko pokrajino.

Č L A N A R I N A  PZS  2016

* Pridružite se nam, saj članstvo v PD omogoča številne prednosti in ugodnosti.
 
* Kot član boste upravičeni do posebnih PREDNOSTI, ugodnosti in popustov, kot so:  
   - 50 % popust za prenočevanje v kočah PD, ki so člani PZS, razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %), ter različni popusti za koče v tujini, 
   - različne vrste zavarovanja doma in v tujini,
   - popusti pri nakupu publikacij, opreme in še mnogo več ...

* Poglejte si številne druge UGODNOSTI, ki jih pridobite s članstvom v PD.

* Vabljeni k prispevku: namenite del dohodnine za doniranje PZS in PD

* Preglejte si vrste članstva in znesek priporočene članarine za leto 2016 ter si izberite članarino, ki najbolje ustreza vašim potrebam. ČLANSTVO - VRSTE, priporočene CENE in UGODNOSTI za leto 2016.

* Preglejte vse o ZAVAROVANJIH.


POVZETEK NOVOSTI

Zavarovanje za člane PZS zagotavlja zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d.
 
ZAVAROVANJA (več na tej povezavi)
Glede na potrebe in želje članstva, ki so se pojavljala v zadnjem triletju, vam ponujamo članstvo v Planinski zvezi Slovenije, ki vsebuje nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, stroške reševanja v tujih gorah z vključeno 24-urno asistenco in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovanje zajema tudi stroške za bolnišnična zdravljenja in vrnitev poškodovanega v domovino. Vsa zavarovanja so zagotovljena za vse vrste članstva, z določenimi zakonskimi omejitvami specifičnih kategorij.
Poleg posameznikov članarina PZS vsebuje tudi zavarovanje strokovnih kadrov PZS (vodniki, različni inštruktorji, ...), ki so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

UGODNOSTI (več o ugodnostih)
Prav tako lahko, kot člani PZS, koristite številne ugodnosti pri različnih ponudnikih planinske, kolesarske, kamp in druge opreme, ter pri ponudnikih turističnih in namestitvenih kapacitet.

PDF Seznam ugodnosti članov PZS (352 kB)
 
PLANINSKI VESTNIK (več o reviji na tej povezavi)
Vsi člani PZS so upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini in znaša 29,25 € (osnovna cena celoletne naročnine je 39 €). 

ČLANARINA V LETU 2016 (več o posamezni kategoriji članstva)
Vrste članstva 
Višina članarine
član z večjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev* 11,00 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S+Š/z družinskim popustom 12,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P+O/z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
OPP/z družinskim popustom 5,60 €
*B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B. Zavarovanje za zamejske Slovence ne velja v državi iz katere prihajajo - zavarovanje v njih ureja njihovo lastno zdravstveno zavarovanje. Tujcem se proda običajna članarina, odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.
  • Izbrana zavarovalnica za naslednje obdobje je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d.. 
  • Člani PZS so zavarovani za reševanje v tujini s 24 urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne. 
  • Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko z upoštevanjem prej navedenih rokov za aktiviranje zavarovanj.
  • Članom je omogočeno samostojno preverjanje sklenjenega zavarovanje. Sami lahko tudi aktivirajo zavarovanje, če jih društvo še ni vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino je koda za aktivacijo zavarovanja. Aktiviranje zavarovanja je možno na spletnem portalu www.clanarina.pzs.si.
  • Vsak član dobi skupaj z znamkico še kartonček na katerem so navedena kratka navodila za aktivacijo zavarovanja in navodila za aktivacijo 24-urne asistence. Kartonček je potrebno imeti pri sebi pri obisku tujih gora skupaj s člansko izkaznico, saj vsebuje navodila kako sprožiti reševanje z asistenco.


PLAČILNA MESTA ČLANARINE PZS
Posamezniki lahko plačate članarino PZS v matičnem društvu, njihovih pooblaščencih ali poslovnih partnerjih (prosimo, preverite možnosti pri matičnem planinskem društvu).

PZS omogoča planinskim društvom posredovanje pri včlanjevanju in plačevanju članarine za posameznike. Posameznik lahko plača članarino osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve ...), preko poslovnih partnerjev (Petrol) in na spletni strani PZS. Višina članarine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS.

POMEMBNO: PZS je zgolj posrednik za planinska društva in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik, ki se bo odločil za to možnost, bo moral obvezno navesti ime društva, v katerega se včlanjuje.
Možnost včlanjevanja posameznikov v društva preko PZS bo na voljo samo za tista društva, ki so ali bodo za to pooblastila PZS. Zahtevek, da vam pošljemo dogovor o posredovanju pri včlanjevanju članov v društva pošljite na naslov clanarina@pzs.si

Več informacij za planinska društva najdete v prilogi Članarina 2015-2018 (spodaj), pri referentki za članarino, Katarini Maček, katarina.macek@pzs.si, telefon: 01 43 45 688

NOVO: Vsak član PZS, ki bo plačal članarino za tekoče leto bo lahko na spletni strani PZS preveril ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. V primeru, da je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, si bo lahko sam aktiviral zavarovanje z kodo, ki bo na članski znamkici. Navodila o aktiviranju članstva bodo podana naknadno, saj je sistem še vedno v fazi testiranja.
 

Več o vrstah zavarovanj, popustih in ostalih ugodnostih si preberite v prilogi Članarina 2015-2018 ali na spletnih straneh www.pzs.si pod rubriko Članstvo. 

Priloge:
PDF Pravilnik o članstvu posameznikov (356 kB)
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov (1 MB)
PDF Ugodnosti za člane PD z veljavno člansko izkaznico v 2016 (407 kB)

PDF Zgibanka Zavarovanje članov Planinske zveze Slovenije (1,3 MB)

Obrazci zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d.
PDF Odškodninski zahtevek - telesne poškodbe (122 kB)
PDF Prijava nezgode - obrazec (161 kB)
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb ( 240 kB)
PDF Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco (256 kB)
PDF Splošni pogoji za zavarovanje splošne odgovornosti (149 kB)
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje članov društev (105 kB)

Obrazci za planinska društva:
PDF Delitvena razmerja (206 kB)
XLS Obračun znamkic (418 kB)
XLS Obračun znamkic - vračilo znamkic (413 kB)
XLS Spisek pristopnih izjav (34 kB)
XLS Naročilnica za znamkice za članarino ( 111 kB)

PDF Navodila za izpolnjevanje spiska pristopnih izjav (223 kB)

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.