Uvod
  Aktualno
  Članarina 2021
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Članarina 2015 Natisni stran
 

Članarina 2015 - novosti, informacije
21.12.2014

Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 3. seji, 23. 10. 2014, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov

S koncem leta 2014 poteče pogodba o zavarovanju članov PZS, ki jo je naša krovna planinska organizacija sklenila z zavarovalnico Wiener Städtische, d.o.o. za obdobje med leti 2011 in 2014. Za naslednje obdobje je bila po javnem pozivu in usklajevanjih izbrana zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d.
 
ZAVAROVANJA (več na tej povezavi)
Glede na potrebe in želje članstva, ki so se pojavljala v zadnjem triletju, vam ponujamo članstvo v Planinski zvezi Slovenije, ki vsebuje nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, stroške reševanja v tujih gorah z vključeno 24-urno asistenco in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Zavarovanje zajema tudi stroške za bolnišnična zdravljenja in vrnitev poškodovanega v domovino. Vsa zavarovanja so zagotovljena za vse vrste članstva, z določenimi zakonskimi omejitvami specifičnih kategorij.
Poleg posameznikov članarina PZS vsebuje tudi zavarovanje strokovnih kadrov PZS (vodniki, različni inštruktorji, ...), ki so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.

UGODNOSTI (več o ugodnostih)
Prav tako lahko, kot člani PZS, koristite številne ugodnosti pri različnih ponudnikih planinske, kolesarske, kamp in druge opreme, ter pri ponudnikih turističnih in namestitvenih kapacitet.

PDF Seznam ugodnosti članov PZS (332 kB)
 
PLANINSKI VESTNIK (več o reviji na tej povezavi)
Velika sprememba pa je izključitev Planinskega vestnika (PV) iz članarine A in A+. So pa vsi člani PZS upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini in znaša 29,25 € (osnovna cena celoletne naročnine je 39 €). 

ČLANARINA V LETU 2015 (več o posamezni kategoriji članstva)

Vrste članstva 
Višina članarine
A+ član z največjim obsegom ugodnosti 65,00 €
A+/z družinskim popustom 60,00 €
A član z večjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev* 11,00 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S+Š/z družinskim popustom 12,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P+O/z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
OPP/z družinskim popustom 5,60 €
 *B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B. Zavarovanje za zamejske Slovence ne velja v državi iz katere prihajajo - zavarovanje v njih ureja njihovo lastno zdravstveno zavarovanje. Tujcem se proda običajna članarina, odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.
  • Izbrana zavarovalnica za naslednje obdobje je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d.. 
  • Z letom 2015 se uvede zavarovanje za reševanje v tujini s 24 urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco v tujini za vse vrste članarine. Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne. 
  • Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko z upoštevanjem prej navedenih rokov za aktiviranje zavarovanj.
  • Članom se omogoči, da lahko sami preverijo ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami bodo lahko aktivirali zavarovanje, če jih društvo še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja. 
  • Povišajo se zavarovalne vsote za stroške reševanj v tujini.
  • Člani OPP se bodo lahko zavarovali v skladu z zakonskimi možnostmi.
  • Vsak član bo dobil skupaj z znamkico še kartonček na katerem bodo kratka navodila za aktivacijo zavarovanja in navodila za aktivacijo 24 urne asistence. Kartonček je potrebno imeti pri sebi pri obisku tujih gora skupaj s člansko izkaznico, saj vsebuje navodila kako sprožiti reševanje z asistenco.
  • Za leto 2015 se članarine povišajo.
  • Planinski vestnik ni več vključen v A+ in A članarino.


PLAČILNA MESTA ČLANANRINE PZS
Posamezniki lahko plačate članarino PZS v matičnem društvu, njihovih pooblaščencih ali poslovnih partnerjih (prosimo, preverite možnosti pri matičnem planinskem društvu).

PZS omogoča planinskim društvom posredovanje pri včlanjevanju in plačevanju članarine za posameznike. Posameznik lahko plača članarino osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve ...), preko poslovnih partnerjev (Petrol) in na spletni strani PZS. Višina članarine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS.

POMEMBNO: PZS je zgolj posrednik za planinska društva in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik, ki se bo odločil za to možnost, bo moral obvezno navesti ime društva, v katerega se včlanjuje.
Možnost včlanjevanja posameznikov v društva preko PZS bo na voljo samo za tista društva, ki so ali bodo za to pooblastila PZS. Zahtevek, da vam pošljemo dogovor o posredovanju pri včlanjevanju članov v društva pošljite na naslov clanarina@pzs.si.

Več informacij za planinska društva najdete v prilogi Članarina 2015-2018 (spodaj), pri referentki za članarino, Katarini Maček, katarina.macek@pzs.si, telefon: 01 43 45 688

NOVO: Vsak član PZS, ki bo plačal članarino za tekoče leto bo lahko na spletni strani PZS preveril ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. V primeru, da je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, si bo lahko sam aktiviral zavarovanje z kodo, ki bo na članski znamkici. Navodila o aktiviranju članstva bodo podana naknadno, saj je sistem še vedno v fazi testiranja.

Večo vrstah zavarovanj, popustih in ostalih ugodnostih si preberite v prilogi Članarina 2015-2018 ali na spletnih straneh www.pzs.si pod rubriko Članstvo. 

Priloga:
PDF Članarina 2015-2018 (579 kB)
PDF Pravilnik o članstvu posameznikov (355 kB)
PDF Navodila za izvajanje pravilnika o članstvu posameznikov (610 kB)
PDF Protokol Coris - postopki in prijava odškodninskega zahtevka (228 kB)

Obrazci zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d.
PDF Odškodninski zahtevek - telesne poškodbe (122 kB)

PDF Odškodninski zahtevek - smrt (137 kB)
PDF Odškodninski zahtevek (126 kB)

Obrazci za planinska društva:
PDF Delitvena razmerja (197 kB)
XLS Obračun znamkic (409 kB)
XLS Spisek pristopnih izjav (34 kB)
PDF Navodila za izpolnjevanje spiska pristopnih izjav (223 kB)

vir: www.pzs.si

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.