Uvod
  Aktualno
  Članarina 2021
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Članki, zanimivosti Natisni stran
 

Redna Skupščina PZS (20.5.2006)
21.05.2006

 
  Tokrat je bila redna Skupščina PZS precej obiskana
   
Emil Pevec, foto: Vladimir Habjan

V Linhartovi dvorani v Radovljici je v soboto, 20. maja 2006 potekala skupščina Planinske zveze Slovenije. Po uvodnem kulturnem programu (Kamniški koledniki, Marko Fink) ter uvodnih nalogah (izvolitev verifikacijske komisije, sprejem Poslovnika o delu Skupščine PZS) je sledil pregled poročil (Pregled realizacije sklepov zasedanja Skupščine PZS v letu 2005, poročila o delu UO PZS in njegovih organov, častnega sodišča PZS, Nadzornega odbora in pregledu finančnega poročila).

 
  Delovno predsedstvo
   
V razpravi se je izpostavilo nekaj problemov, najbolj »vroči« so bili:

 • problem PD Planika Maribor (notranji problemi »finančne narave«, nimajo rednih občnih zborov), častno razsodišče PZS ni obravnavalo prijavljenih kršitev.
 • Predsednica PD Celje Matica Manja Rajh je na lanski Skupščini PZS podala negativno mnenje o upravljanju PUS Bavšica. V gradivu za letošnjo Skupščino PZS ni bilo zapisano, da je bilo vodenje in delovanje PUS Bavšica na predsedstvu PZS predstavljena. Na splošno se vidi, da je mnogim predstavnikom društev PUS Bavšica dobrodošel »grešni kozel« - čeprav problematike sploh ne poznajo.
 • 4. maja je bilo izdano gradbeno dovoljenje za planinski muzej v Mojstrani. Problem je, ker deluje le projektni svet, ne pa komisija PZS za muzejsko dejavnost. PZS se je obvezala, da bo ustanovila Fundacija Avgusta Delavca – v njej naj bi se zbirala sredstva za izgradnjo muzeja (s strani društev, planincev).
 • Predsednik PD Ljubljana Matica Tomaž Willenpart je med drugimi svojimi pripombami prisotne seznanil, da je na 2. seji UO PD LJ Matica (19. oktobra 2005), pri točki 6. Razno razpravljal o 50 % popustu pri nočitvah v njihovih postojankah in o tem, kako jim te pogoje določa PZS. Sprejeli so naslednji sklep: Do naslednje seje UO njegovi člani preučijo predlog vodje strokovne službe o znižanju popusta pri nočitvah v planinskih postojankah s 50 % na 30 %. Več o »solističnih« akcijah PD Ljubljana Matica si lahko preberete tudi na našem forumu.
 • Zelo zanimivo in z aplavzom pospremljena je bila pripomba v.d. predsednika MK PZS Iztoka Rojca, da bi se moral obravnavati tudi monopol nad kočami v okolici Triglava PD Ljubljana Matica.
 • Pomembno je bilo tudi javno izrečeno mnenje o dilemi, ali vodnik PZS lahko vodi samo člane PZS. To ne drži (to je bila nekoč ideja Danila Škrbineka). Vodnik PZS lahko vodi tudi nečlane, kar je najbolj pomembno v primeru vodenja novih planincev, ki še niso člani društva. Tega je veliko predvsem med mlajšimi.
 •  
    Predsednik PZS mag. Franci Ekar je izpostavil vse uspehe, ki jih je v preteklem obdobju dosegla PZS
     
  Seveda pa so na volilni Skupščini PZS največ pozornosti požele – volitve, seveda (razdruževanje z GRS je bilo »zavito« v veliko bolj mirne tone kot v preteklih dneh!). Izmed kandidatov, ki so bili objavljeni v posebni številki Obvestil PZS (lahko pa jih najdete tudi na tem spletnem naslovu) so zbrani delegati za naslednje 4-letno obdobje izvolili naslednje kandidate:

  Za predsednika PZS:

 • Franc Ekar (PD Kranj) – glasovi: 100 za, 28 proti, 1 neveljaven (77,5 % podpora)
 •  
    Pri volitvah se je vsak znašel po svoje
     
  Za podpredsednika PZS:

 • Uroš Vidovič (PD Ptuj)
 • Stanko Gašparič (PD Rečica ob Savinji)
 • Za člane UO PZS:

 • Miro Eržen (PD Mojstrana)
 • Borut Peršolja (PD Domžale)
 • Janez Petkoš (PD Bled)
 • Bojan Rotovnik (PD Šoštanj)
 • Danilo Škerbinek (APD »Kozjak« Maribor)
 • Roman Ponebšek (PD Litija)
 • Tone Tomše (PD Radovljica)
 • Franc Kadiš (PD Dravograd)
 • Uroš Vidovič (PD Ptuj)
 •  
    Gneča ob volilnih skrinjicah
     
  Nadzorni odbor PZS - predsednica:

 • Jožefa Srpčič (PD Brežice)
 • Nadzorni odbor PZS - člani:

 • Antonija Pogačnik (PD Pošte in Telekoma Ljubljana)
 • Olga Kržan (PD Brežice)
 • Vojko Dvojmoč (PD Lisca Sevnica)
 • Vilenka Bertok (OPD Koper)
 • častno razsodišče PZS - predsednik:

 • Bruno Friderik Fras (PD PD Pošte in Telekoma Maribor)
 •  
    Fotografije, ki so bile nagrajene na razpisu ob 50-letnici MK PZS so bile na ogled tudi na Skupščini PZS
     
  častno razsodišče PZS – člani (po števiu glasov so prvi štirje člani, ostali štirje pa namestniki članov):

 • Dragica Onič (PD Poljčane)
 • Lojze Cuznar (PD Pošte in Telekoma Ljubljana)
 • Janez Slabe (PD Logatec)
 • Ludvik Miklavc (PD PT Celje)
 • Stanislav Brodarič (PD Metlika)
 • Janez Veble (PD Brežice)
 • Janez Brank (OPD Koper)
 • Jurček Novak (PD Moravče)
 • Tožilec pri častnem razsodišču PZS:

 • Marjan Bobič (OPD Koper)
 •  
    Dosedanji UO PZS je dosedanjemu in tudi bodočemu predsedniku PZS mag. Franciju Ekarju podelil priznanje »častni član« PZS
     
  Na rezultate smo čakali precej dolgo, medtem pa so se vrstila še razna vprašanja pod točko Razno … Bilo je precej zanimivih vprašanj in odgovor ter pobud… žal pa je »v zraku« obvisel odgovor na jasno zastavljeno vprašanje Tomaža Mikelna (PD Piran, »nepotrjenega« gospodarja PUS Bavšica) – ali se je za Bavšico že dal v javnost kakšen razpis za njen najem (odgovor je bil, da je bil razpis v Obvestilih PZS – bo treba preverit!). Očitno se z PUS Bavšico spet nekaj dogaja »pod mizo« … Škoda – ravno to jemlje PZS njeno kredibilnost.

  Verjamemo, da si članstvo PZS od novoizvoljenega UO PZS želi predvsem »igranje z odprtimi kartami«. Zaželimo jim čim več sreće in energije za premagovanje vseh težav, na katere bodo naleteli ob vodenju PZS! če bodo »igro igrali pošteno« jim bomo tudi društva stala ob strani!

  Zanimive povezave:

 • Vladimir Habjan: Volilna skupščina Planinske zveze Slovenije
 • © PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.