Uvod
  Aktualno
  Članarina 2017
  Članarina 2018
  Članarina 2020
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Aktualno Natisni stran
 

Izganjanje besede 'gorništvo' iz PZS (2)
14.11.2008

V zadnjih dveh tednih je bil odziv na okrožnico 'Ponavljajoče se kršitve Vodil pri delu PZS in PD ter Statuta PZS – navodilo organom in funkcionarjem PZS ter Strokovni službi PZS' zelo buren! Nekaj o tem ste si že in si še boste lahko ogledali tudi na naši spletni strani.
V četrtek, 13. 11. 2008 je imel UO PZS 13. redno sejo. Problematiki 'okrožnice' se seveda niso mogli izogniti. Po sporočilih je bila razprava polemična, ostra, vendar se je čutila pripravljenost, da se zadeva razumno uredi. Razprava je pokazala na številne razlike, ki vladajo med zagovorniki in nasprotniki 'okrožnice' in s katerimi so doslej uspešno sobivali.

Prve novice so s sestanka so take:

  • Šele pred točko razno pri pobudah in vprašanjih so obravnavali problematiko okrožnice predsedstva PZS, s katero so neupravičeno posegli v pravico do uporabe besed gornik, gorništvo.
  • Upravni odbor PZS je soglasno omenjeno okrožnico odpravil. Spornega akta ni več.
  • V razpravi je sodelovalo veliko število razpravljalcev: med zagovorniki okrožnice predvsem mag. Uroš Vidovič, Marko Goršič, Rudolf Skobe, mag. Franci Ekar, Drago Dretnik, Danilo Škerbinek; med nasprotniki okrožnice pa Bojan Rotovnik, Roman Ponebšek, dr. Andrej Stritar, Borut Vukovič, Boris Madon, Jože Melanšek, Borut Peršolja.
  • Predsedstvo PZS je v pojasnjevanju okoliščin priznalo napako, preuranjenost in nepredvidevanje posledic, ki jih je imelo to dejanje.
  • Odgovornost za nastalo situacijo je prevzel podpredsednik PZS Rudolf Skobe, ki je ponudil odstop. (Nič ne vemo o tem, ali je bil odstop sprejet).
  • Očitek nasprotnikov okrožnice je bil, da vodstvo PZS kar 14 dni ni pojasnilo dogajanja, ampak je z (redkimi) javnimi sporočili poglabljalo spor.
  • Vodstvo PZS je očitalo pobudnikom razprave (Peršolja, Rotovnik, Ponebšek), da so lansirali dogajanje v javnost. S pojasnjevanjem ozadja so le-ti pokazali, da so najprej skušali stvari razčistiti tam, kjer je nastal vzrok.
  • Vsi razpravljalci so bili enotnega mnenja, da je Planinski zvezi Slovenije nastala velika škoda.

Še to:
Na seji je UO PZS sprejel še dve pomembni odločitvi:

  • PZS se bo do nadaljnega vzdržala vseh dejanj (tožb ...) v povezavi z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in
  • za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti bodo v letu 2009 zavarovani tudi osnovnošolci.

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.