Uvod
  Aktualno
  Članarina 2017
  Članarina 2018
  Članarina 2020
  E-trgovina
  Upravni odbor
  Pravilniki, obrazci
  Kontakti
 
   Odseki
Mladinski
Markacijski
Propagandni
Vodniški
Naravovarstveni
Športno-plezalni
 
  Najavljeni izleti
  Članki, zanimivosti
  O Trzinu in Trzincih
 
   Zgodovina društva
  Spominska soba
  Zgodilo se je ...
 
   TV Onger
  Povezave
  Fotogalerije
 
Aktualno Natisni stran
 

Izganjanje besede 'gorništvo' iz PZS (1)
03.11.2008

Osuplost.
To je verjetno beseda, ki najbolje označuje razmišljanje ob prebiranju sklepa predsedstva Planinske zveze Slovenije, ki je bil sprejet na njihovi 49. redni seji 22. oktobra 2008:

Uporaba besed »gornik« in »gorništvo« znotraj Planinske zveze Slovenije ni dovoljena:

  • v uradni pisni komunikaciji znotraj PZS (med posameznimi organi, komisijami, odbori) in navzven, tudi do planinskih društev in MDO-jev,
  • v strokovni literaturi natisnjeni v Založbi PZS, posebej ne v vzgojni,
  • v programih usposabljanja, strokovni literaturi, ki se uporablja pri usposabljanju in ne v načrtih usposabljanja, razpisih, različnih postopkih ali poročanjih o usposabljanju,
  • v razpisnih gradivih, ki jih pripravljajo posamezne dejavnosti ali SS PZS in ne v internih razpisih, ki jih pripravljajo posamezne komisije ali odbori UO PZS,
  • v glasilnih PZS (Obvestila PZS in Planinski vestnik), razen v primerih, ko gre za brezplačne avtorske prispevke, ki so v skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko,
  • in v kakršnikoli obliki na spletnih straneh PZS ali podstraneh posameznih komisij in odborov.

Za spoštovanje tega sklepa so odgovorni vsi funkcionarji PZS, vključno s člani predsedstva UO PZS, načelniki komisij, vodje odborov in občasnih delovnih teles, uredniki, administratorji spletnih strani, vodje tečajev in inštruktorji ter predavatelji znotraj in zunaj PZS (zunanji se lahko angažirajo le, če spoštujejo ta sklep).
Posebej so za izvajanje sklepa odgovorni tudi generalni sekretar PZS in posamezni strokovni delavci, ki morajo preprečiti vsakršno nastanjaje, razmnoževanje, razpošiljanje, objavljanje ali arhiviranje takih gradiv na stroške ali v organizaciji PZS, ki so v nasprotju s citiranimi sklepi Skupščine PZS in tem ugotovitvenim sklepom.
Vsa morebitna obstoječa pisna gradiva, ki so v nasprotji s tem sklepom, se takoj umaknejo iz uporabe ali spretnih strani PZS in podstrani komisij in odborov.

Celotno okrožnico 'Ponavljajoče se kršitve Vodil pri delu PZS in PD ter Statuta PZS – navodilo organom in funkcionarjem PZS ter Strokovni službi PZS' (pdf, 244 kB) si lahko preberete TULE.

Kaj vodi predsedstvo PZS, ki ga sestavljajo predsednik PZS Franci Ekar (PD Kranj), podpredsedniki Uroš Vidovič (PD Ptuj), Marko Goršič (PD Podpeč Preserje), Rudolf Skobe (PD Novo mesto) in Stanko Gašparič (PD Rečica ob Savinji) ter generalni sekretar PZS Danilo M. Sbrizaj (PD Integral Ljubljana) do takih odločitev? Ne vemo! In ne moremo razumeti.
Običajni ljudje, planinci in gorniki, šodrovci in alpinisti, pohodniki in skalolazi, ki želimo delati v dobro planinstva, gorništva, alpinizma in ostalih dejavnosti, ki naj bi se razvijale pod streho PZS, takega nesmiselnega diktata ne moremo in ne želimo izpolniti.
Žal je glava naše planinske organizacije, za katero marsikdo 'na lokalni ravni' žrtvuje ves svoj prosti čas, očitno izgubila pamet … saj se gredo s tem dikatom 'lov na čarovnice'. Zakaj?
Naj se pogledajo v ogledalo in se zamislijo.

V času mandatov predsednika mag. Ekarja (predsednik sicer stalno pozablja, da smo v gorah vsi enaki - zato v podpisovanju razne titule odpadejo. On in še kakšen 'mag.' pa na to stalno pozabljajo …) so izpod strehe PZS 'ušli' gorski reševalci (po njihovih besedah se je bilo s predsednikom skoraj nemogoče pogovarjati in dogovarjati), mnogi člani planinskih društev so zaradi boljših pogojev zavarovanja postali člani avstrijske planinske zveze (naši legendarni planinci/gorniki/alpinisti ... se obračajo v grobu - upravičeno!!) - število članov PZS se je v zadnjih dveh mandatih zmanjšalo kar za 1/3 (!!!) … na precej čuden način (multi-ekspresno) pa smo npr. na lanski Skupščini PZS dobili v Statut še vedno malce sporne 'turne' kolesarje … in začeli izganjati besedo 'gorništvo'!

 

člani planinskih društev pa npr. želijo, da je krovna organizacija aktivna pri preprečevanju surovega ravnanja z naravo. Ko se zgodi kakšen nedovoljen, v nebo vpijoč neprimeren poseg v naravni prostor, člani PZS želimo, da je naša organizacija 'prva na okopih' branjenja Narave - ne pa, da čez čas, pravzaprav čez dooolgo časa KVGN poda neko brezkrvno izjavo ... To je premalo! To (skoraj) nikogar ne zadovolji.
Pritisk na 'svoje', planinske medije? Nič novega - tudi grožnje, če je treba - takšne ali drugačne. (Včasih) nezmožnost kulturnega komuniciranja … Porabljanje energije za onemogočanje dobrih in delovoljnih kadrov ...

In bistvo PZS žal ni več v planinstvu (oz. gorništvu in alpinizmu ...), pač pa v pripravi raznih 'fešt' ob xn+1 obletnicah ... Samo da se je in pije ... Vse po načelu deli in vladaj ...
Ali pa 'inflacija' podeljenih priznanj in odlikovanj ... Seveda ljudem, ki za planinski/gorniški blagor niso naredili kaj dosti ...

Po objavi omenjene okrožnice na spletni strani Gore-ljudje.net (prispevek: OKROŽNICA: Besedi »gornik« in »gorništvo«) so se v elektronskih medijih pojavili mnogi komentarji.
Ljudje so skoraj v vseh primerih izražali svojo nedvoumno ogorčenost nad takim dejanjem vodstva PZS, ki ga v 21. stoletju ne razumejo.

Kdor želi, mu v branje priporočamo tudi prispevke, ki so nastali na to temo:

Se bo predsedstvo PZS zganilo, preklicalo sklep in ponudilo odstop? Po takem škandaloznem dogodku je čas verjetno tudi za izredno skupščino PZS!
Prav bi bilo, da slednjič izvemo, kdo izmed članov predsedstva je iniciator 'zloglasne okrožnice'. Verjetno še mnoge druge, ne le vodstvo našega PD zanima, zakaj je predsedstvo PZS prevzelo vlogo nekakšnega 'nadorgana'. Kolikor vemo, predsedstvo PZS ni 'nad' UO PZS. Je o 'Okrožnici' razpravljal UO PZS? Je bila sklicana vsaj korespondenčna seja?

Da pa vsi (prav vseeno je, kako svojo ljubezen do gora imenujete!), ki imamo radi gorski svet, ki nas ta združuje in ne razdvaja (očitno si to nekateri želijo), v teh težkih časih ohranjamo smisel za humor ...

© PD Onger Trzin. Dovoljeno povzemanje strani s pripisom vira.